Flytte til Finland

Tjekliste når du flytter til Sverige
Her kan du læse om de forberedelser, du skal gøre, når du flytter til Finland, og om hvad du skal gøre efter ankomsten til Finland. Forberedelserne afhænger blandt andet af, om der er tale om en midlertidig eller permanent flytning.

Hvis du flytter til Finland, skal du melde flytning til forskellige instanser. Desuden kan flytningen til Finland påvirke sociale ydelser, sundhedsydelser og beskatning.

Denne tjekliste indeholder nyttig information for dig, der planlægger at flytte til Finland. Du kan også læse om opholds- og arbejdstilladelse, bolig, sprogkurser samt indførsel af flyttegods, biler og kæledyr til Finland.

Opholds- og arbejdstilladelse i Finland

Nordiske statsborgere har ikke brug for en opholds- og arbejdstilladelse i et andet nordisk land. Der gælder dog nogle bestemte krav for statsborgere fra EU-/EØS-lande uden for Norden. Du kan læse mere på siden Opholds- og arbejdstilladelse i Finland

Anmeldelse af flytning og folkeregistrering i Finland

Du kan læse mere om anmeldelse af flytning på siden Anmeldelse af flytning og folkeregistrering i Finland.

Hvis du flytter permanent til Finland, får du et finsk personnummer, når du har anmeldt din flytning. I visse tilfælde kan personer, som opholder sig midlertidigt i Finland, også få et finsk personnummer. Du kan læse mere i afsnittet Personnummer i Finland.

Personer, som flytter permanent til Finland, får et finsk personnummer efter at have henvendt sig personligt til magistraten for at blive tilmeldt det finske befolkningsdatasystem. I visse tilfælde kan personer, som opholder sig midlertidigt i Finland, også få et finsk personnummer.

Du kan læse mere i afsnittet Personnummer i Finland.

Social sikring og sundhedsydelser

Når du flytter til udlandet, skal du altid indsende en særlig meddelelse de sociale sikringsmyndigheder i det land, du flytter fra. Hvis der er tale om en permanent flytning, er det også en god idé at anmelde flytningen til Folkpensionsanstalten (FPA). 

Du kan læse mere om social sikring ved flytning til udlandet på siden Hvilket lands sociale sikring er du omfattet af?

Du finder information om de finske bopæls- og arbejdsbaserede sociale sikringsydelser på siden Finske sociale ydelser Du finder information om sundhedsydelser på siden Ret til sundhedsydelser i Finland. Du kan læse mere om arbejdsløshedsforsikring på siden Finske ydelser for ledige.

Herunder finder du information om reglerne for arbejdstagere, studerende, udstationerede medarbejdere, personer der opholder sig midlertidigt i Finland samt pensionister.

Skat

Du kan finde information om finsk beskatning på siden Skat i Finland. Den nordiske skatteportal indeholder også nyttig information om skat i de forskellige nordiske lande. 

Husk også at anmelde din udenlandske indtægt til skattemyndigheden i dit hjemland. Skattemyndighederne i dit hjemland giver rådgivning i spørgsmål vedrørende din selvangivelse i forbindelse med flytning. 

Den nordiske skatteportal indeholder også nyttig information om beskatning i de forskellige nordiske lande på alle 5 nordiske sprog. På portalen er der taget hensyn til forskellige flyttesituationer, og du kan finde særlig information for studerende, arbejdstagere og pensionister samt for personer, som har indtægter i et andet nordisk land. 

Bolig

Du finder information om boligformer, boligsøgning og boligstøtte på siden Bolig i Finland.

Andet

I det følgende kan du læse om import af flyttegods, kæledyr og bil samt sprogkurser, bankforhold og forskellige abonnementer.

Flyttegods og kæledyr

Du finder information om flyttegods på siden Toldregler i Finland. Du finder information om at rejse med kæledyr på siden Rejse med hund eller kat til Finland.

Bil og kørekort

Du finder information om indførsel og registrering af bil i afsnittet Køretøj i Finland. 

Et kørekort, som er udstedt i et andet nordisk land, gælder også i Finland. Du kan læse mere på siden Kørekort i Finland.

Sprogkurser i Finland

Der arrangeres finskkurser for begyndere og viderekomne over hele landet på eksempelvis arbejder- og medborgerinstitutter, som findes i næsten alle finske kommuner. Du kan læse mere på siden Sprogkurser i Finland.

Bankkonto og boliglån

Du finder information om at åbne en bankkonto og om sikkerhed for boliglån på siden Bankkonto i Finland.

Køb af varer og tjenester

Du finder information om mobil-, internet- og elabonnementer i afsnittet Køb af varer og tjenester i Finland.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.