Flytte til Finland

Tjekliste når du flytter til Sverige
Her kan du læse om de forberedelser, du skal gøre, når du flytter til Finland, og om hvad du skal gøre efter ankomsten til Finland. Forberedelserne afhænger blandt andet af, om der er tale om en midlertidig eller permanent flytning.

Hvis du flytter til Finland, skal du melde flytning til forskellige instanser. Desuden kan flytningen til Finland påvirke sociale ydelser, sundhedsydelser og beskatning.

Denne tjekliste indeholder nyttig information for dig, der planlægger at flytte til Finland. Du kan også læse om opholds- og arbejdstilladelse, bolig, sprogkurser samt indførsel af flyttegods, biler og kæledyr til Finland.

Opholds- og arbejdstilladelse i Finland

Nordiske statsborgere har ikke brug for en opholds- og arbejdstilladelse i et andet nordisk land. Der gælder dog nogle bestemte krav for statsborgere fra EU-/EØS-lande uden for Norden. Du kan læse mere i afsnittet Opholds- og arbejdstilladelse i Finland

Anmeldelse af flytning og folkeregistrering i Finland

Du kan læse mere på siden Anmeldelse af flytning og folkeregistrering i Finland.

Personer, som flytter permanent til Finland, får et finsk personnummer efter at have henvendt sig personligt til magistraten for at blive tilmeldt det finske befolkningsdatasystem. I visse tilfælde kan personer, som opholder sig midlertidigt i Finland, også få et finsk personnummer.

Du kan læse mere i afsnittet Personnummer i Finland.

Social sikring og sundhedsydelser

Du finder information om de finske bopæls- og arbejdsbaserede sociale sikringsydelser på siden Finske sociale ydelser Du finder informations om sundhedsydelser på siden Ret til sundhedsydelser i Finland.

Herunder finder du information om reglerne for arbejdstagere, studerende, udstationerede medarbejdere, personer der opholder sig midlertidigt i Finland samt pensionister.

Arbejdstagere

Social sikring

Læs reglerne for arbejdstagere på siden Socialforsikring, når du skal arbejde i Finland.

A-kasse

Bemærk også, at arbejdstagere skal melde sig ind i en a-kasse i arbejdslandet. Du kan således ikke bevare dit medlemskab af a-kassen i hjemlandet, hvis du er flyttet til Finland med henblik på at arbejde.

Når du flytter, skal du tage direkte kontakt til en a-kasse inden for din branche. Du kan læse mere på siden Fagforbund i Finland.

Studerende

Studerende i Finland vil stadig modtage uddannelsesstøtte fra hjemlandet. Du finder information om sundhedsydelser for studerende på siden Sygdom under studier i Finland.

Hvis den studerende arbejder ved siden af studierne, er han eller hun som regel socialt sikret i det land, hvor han eller hun arbejder, hvis beskæftigelseskravene i det pågældende land er opfyldt. Det samme krav gælder for forskere og modtagere af stipendier, som udfører lønnet arbejde ved siden forskningen.

Udstationerede medarbejdere

En udstationeret medarbejder, som sendes til Finland fra et andet nordisk land, er stadig socialt sikret i hjemlandet. Du finder yderligere information på EU's netsted Your Europe eller hos den sociale sikringsmyndighed i dit hjemland.

Ledige jobsøgende

Ledige jobsøgende, som er blevet arbejdsløse i EU- eller EØS-lande, kan rejse til Finland for at søge job i højst 3 måneder med arbejdsløshedsunderstøttelse fra hjemlandet. Du kan læse mere på siden Jobsøgning i Finland.

Personer som opholder sig midlertidigt i Finland

Personer, som opholder sig midlertidigt i Finland uden job, har ikke ret til ydelser fra FPA. De har dog ret til behandling ved sygdom under opholdet i Finland.

Læs mere om ret til sundhedsydelser i Finland

Pensionister

Beskatning

Du kan finde information om finsk beskatning på siden Skat i Finland.

Husk også at anmelde din udenlandske indtægt til skattemyndigheden i dit hjemland. Skattemyndighederne i dit hjemland giver rådgivning i spørgsmål vedrørende din selvangivelse i forbindelse med flytning. 

Den nordiske skatteportal indeholder også nyttig information om beskatning i de forskellige nordiske lande på alle 5 nordiske sprog. På portalen er der taget hensyn til forskellige flyttesituationer, og du kan finde særlig information for studerende, arbejdstagere og pensionister samt for personer, som har indtægter i et andet nordisk land. 

Bolig

Du finder information om boligformer, boligsøgning og boligstøtte på siden Bolig i Finland.

Andet

Flyttegods

Du finder information om flyttegods på siden Toldregler i Finland.

Bil og kørekort

Du finder information om indførsel og registrering af bil i afsnittet Køretøj i Finland. 

Et kørekort, som er udstedt i et andet nordisk land, gælder også i Finland. Du kan læse mere i afsnittet Kørekort i Finland.

Sprogkurser i Finland

Der arrangeres finskkurser for begyndere og viderekomne over hele landet på eksempelvis arbejder- og medborgerinstitutter, som findes i næsten alle finske kommuner. Du kan læse mere i afsnittet Sprogkurser i Finland.

Bankkonto og boliglån

Du finder information om at åbne en bankkonto og om sikkerhed for boliglån på siden Bankkonto i Finland.

Køb af varer og tjenester

Du finder information om mobil-, internet- og elabonnementer i afsnittet Køb af varer og tjenester i Finland.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.