Folkehøjskoler i Finland

Kansanopistot Suomessa
Her kan du læse om de finske folkehøjskoler, som tilbyder almendannende uddannelse for voksne.

Folkehøjskolerne er uddannelsesinstitutioner for voksne, hvor studierne normalt ikke afsluttes med en eksamen. Som hovedregel skal man betale for opholdet på folkehøjskolen.

Folkehøjskolernes udbud af fag skifter fra år til år. De mest populære er sproglige og kunstneriske linjer samt humanistiske og samfundsvidenskabelige linjer. På de fleste folkehøjskoler er det også muligt at studere fag fra de åbne universiteter.

Undervisningssprogene på folkehøjskolerne er finsk eller svensk og i nogen grad også engelsk.

De fleste folkehøjskoler er kostskoler, og derfor kan du bo på skolen, spise i skolens kantine og tilbringe din fritid på skolens campusområde. Logi er som regel inkluderet i deltagerbetalingen.

Ansøgning

Ansøgningsfristerne afhænger af de forskellige linjer og de enkelte folkehøjskoler. Det mest almindelige er at søge om optagelse om foråret og om sommeren, men visse fag kan også søges om efteråret. På nogle af linjerne skal man gennemføre en egnethedstest eller en optagelsesprøve.

Du kan læse mere om ansøgning på folkehøjskolernes egne netsteder.

Finansiering af studierne

Som hovedregel kan studier ved en folkehøjskole finansieres med uddannelsesstøtte. Studerende fra et andet nordisk land får normalt uddannelsesstøtte fra hjemlandet.

Hvis du har svært ved at betale for højskoleopholdet, kan du i nogle tilfælde få rabat eller blive fritaget for deltagerbetalingen via en såkaldt "studiesedel". Rabatten finansieres af undervisningsministeriet og er tiltænkt eksempelvis indvandrere, arbejdsløse eller personer med indlæringsvanskeligheder eller et lavt uddannelsesniveau.

Grundskole, gymnasium eller erhvervsuddannelse på folkehøjskole

På nogle af folkehøjskolerne er det også muligt at gennemføre grundskolen, gymnasiet eller en erhvervsuddannelse. Hvis man gennemfører hele pensum på disse linjer, får man en adgangsgivende eksamen. Man kan også forsøge at forbedre sin karakter i enkelte fag.

Det er gratis at gennemføre hele pensum fra grundskolen, gymnasiet eller en erhvervsuddannelse på folkehøjskolerne. Man kan dog blive opkrævet deltagerbetaling på enkelte undervisningsforløb. Erhvervsuddannelserne kan kræve at få dækket deres udgifter til materialer.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.