Grænsearbejdere som bor i Finland

Her finder du information om beskatning og social sikring for grænsearbejdere, som arbejder i et andet land.

Grænsearbejdere

Du bliver anset for at være grænsearbejder, hvis du dagligt eller mindst én gang om ugen vender hjem til dit bopælsland. Som grænsearbejder er du socialt sikret i det land, hvor du arbejder, uanset hvilken medlemsstat du bor i.

Eksempel: Maire bor i Uleåborg og arbejder i Luleå.  Hun arbejder mandag til fredag i Luleå, hvor hun også har en bolig, men hun tilbringer alle weekender i Uleåborg hos sin familie. Hun er grænsearbejder.

Andre grænsearbejdere

Hvis du kommer hjem sjældnere end en gang om ugen, tilhører du kategorien "Andre grænsearbejdere".

Eksempel: Kalle bor i Rovaniemi og arbejder i Göteborg. Han rejser hjem til Rovaniemi én gang om måneden.

Social sikring

Rejser du mellem de nordiske lande? Arbejder og bor du i forskellige lande? Har du flere arbejdsgivere i forskellige lande? Der er mange forhold, som har indflydelse på, hvilket land du er socialt sikret i og får dine ydelser fra. Din sociale sikring påvirkes også af, om du er lønmodtager, tjenestemand, ledig, familiemedlem eller pensionist. Den sociale sikring i Finland følger EU's regler om social sikring.

 

Social sikring for lønmodtagere inden for EU/EØS

Arbejde i et EU-/EØS-land

Hvis du rejser mellem landene som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, skal du kun betale afgifter for social sikring til ét land. Som regel betales afgifterne til arbejdslandet. Du kan få sociale ydelser fra det land, du arbejder i, hvis du opfylder landets mindstekrav vedrørende arbejdstid og løn.

Du har ret til lægebehandling i både bopælslandet og arbejdslandet.

Eksempel: Du arbejder i Finland, men du bor i Sverige. Du rejser hjem til Sverige hver dag efter arbejde eller mindst én gang om ugen. Din arbejdsgiver betaler afgifterne for din sociale sikring til Finland. Du er socialt sikret i Finland, og du har ret til ydelser fra Finland. 

Eksempel: Du bor i Finland, men du arbejder i Sverige. De lovpligtige afgifter for social sikring betales til Sverige. Ydelserne udbetales ligeledes fra Sverige. Samtidig kan du have ret til visse ydelser, som udbetales af FPA fra Finland. Ydelserne kan eksempelvis være dækning af udgifter til lægemidler fra sygeforsikringen, boligstøtte og barselshjælp. FPA kan også udbetale børne- og ungeydelse samt tilskud til pasning af børn, som bor sammen med dig i Finland.

 

Arbejde i flere EU-/EØS-lande

Hvis du arbejder i flere lande, skal du kun betale afgifter til social sikring i ét land. Som regel skal du betale til dit bopælsland. I denne situation skal du anskaffe en A1-attest, som viser, hvilket land afgifterne skal betales til. Du får attesten i dit bopælsland. I Finland får du den hos Pensionsskyddscentralen.

Du kan finde yderligere information om at arbejde i flere lande og om reglerne for dette på Pensionsskyddscentralens netsted. Her finder du også information om afgifter til social sikring i Finland.

Læs mere om social sikring for grænsearbejdere, som bor i Finland, på FPA's netsted. Her kan du også læse mere om social sikring for grænsearbejdere, som bor i udlandet, men arbejder i Finland.

Du finder yderligere information om lægebehandling for grænsearbejdere på Vårdenhetsval.fi.

Beskatning

Personer, som arbejder i en grænsekommune i Finland, Sverige eller Norge, beskattes i henhold til en særlig regel i den nordiske skatteaftale. Ifølge den nordiske skatteaftale betragtes grænsearbejdere rent skattemæssigt kun som grænsegængere, hvis bestemte krav er opfyldt.  

Kravene er, at grænsegængeren bor i en kommune ved den finsk-svenske eller finsk-norske grænse, at han/hun arbejder i en kommune i det andet land ved den samme grænse, og at han/hun vender hjem til sin faste bolig i bopælskommunen mindst én gang om ugen.

Grænsekommuner i Sverige og Finland:

 • Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå, Övertorneå
 • Haparanda, Kiruna, Pajala, Övertorneå

Grænsekommuner i Finland og Norge:

 • Enontekis, Enare, Utsjoki
 • Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger, Tana

Eksempel: Enontekis kommune grænser op til Sverige og Norge. En person, som bor i Enontekis, kan således arbejde som grænsegænger i både svenske og norske kommuner. En person, som bor i Torneå, kan kun arbejde som grænsegænger i Sverige.

Hvis kravene er opfyldt, bliver grænsegængerens løn kun beskattet i bopælskommunen. Som grænsegænger betaler du kun for syge- og pensionsforsikring i arbejdslandet. Reglen for grænsegængere gælder kun for lønnen. Reglen gælder for eksempel ikke, hvis du som grænsegænger modtager honorar eller har en indkomst på grund af idrætsudøvelse.

Hvis du bor i Finland, anses den kommune, hvor du var folkeregistreret den 31. december det foregående år, for at være din hjemkommune. Denne fortolkning gælder fra og med 2017. Tidligere blev man rent skattemæssigt betragtet som grænsegænger, hvis man boede i en grænsekommune og opfyldte forskellige vilkår i den periode, hvor man arbejdede, i henhold til grænsegængerreglen.

Hvis du bor i Sverige eller Norge, anses den kommune, hvor du var folkeregistreret den 1.11 det foregående år, for at være din hjemkommune.

Hvis du som lønmodtager flytter fra et land til et andet i løbet af året, kan grænsegængerreglen være gældende fra flyttedatoen.

Som grænsegænger skal du regelmæssigt opholde dig i din permanente bolig mindst to dage og en nat om ugen. En del af dagen er tilstrækkeligt.

Hvis grænsegængerreglen ikke gælder, bliver din løn både beskattet i arbejdslandet og bopælslandet. I så fald skal bopælslandet fjerne dobbeltbeskatningen. Indkomst fra udlandet og betalt skat til udlandet skal oplyses på din selvangivelse.

Grænsegængere som bor i Finland

Hvis du som grænsegænger bor i Finland, og du har en udenlandsk arbejdsgiver, skal du selv sørge for at betale din skat. Det skyldes, at en udenlandsk virksomhed som regel ikke har arbejdsgiverforpligtelser i Finland. Skatten betales på forskud via nettjenesten "Skattekort på nätet". Forskudsskatten baseres på den løn, som du har oplyst. Skatteförvaltningen beregner din indkomstskat og sender dig en opkrævning med posten. Du kan ændre forskudsskatten i løbet af året, hvis din indkomst ændrer sig.

Hvis du som grænsegænger bor i Finland, skal du oplyse din løn fra en udenlandsk arbejdsgiver på en fortrykt selvangivelse. Indkomsten indberettes som løn fra udlandet på nettjenesten "Skattedeklaration på nätet" eller i selvangivelsens rubrik 16 "Utredning över utlandsinkomster". I rubrikken skal du sætte kryds i feltet: "Inkomst som gränsgångare tjänat i Sverige eller Norge".

Hvis du er grænsegænger og bor i Finland får du skattefradrag for obligatoriske betalinger til pensions- og arbejdsløshedsforsikringer i udlandet samt dagpengeafgiften i sygeforsikringen. Afgifterne indberettes i rubrik 3.2 i den fortrykte selvangivelse. "Obligatoriska pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier".

Grænsegængere som bor i udlandet og arbejder i Finland

Grænsegængere, som bor i udlandet og arbejder i Finland, skal have et skattekort fra Finland. Hvis du som grænsegænger er begrænset skattepligtig, skal du have et kildeskattekort. Du er begrænset skattepligtig, hvis du ikke bor i Finland og opholder dig i landet i mindre end seks måneder. På skattekortet eller kildeskattekortet skal skatteprocenten svare til den syge- og dagpengeafgift, som betales til Finland. Skattekortet kan bestilles på Skatteförvaltningens internationale servicenummer eller hos skattemyndigheden. Se også Skatteförvaltningens kontaktoplysninger.

Tjekliste – du har fået job i Sverige

Bopælsland – Finland

 1. Kontakt din fagforening og din a-kasse og fortæl dem, at du har fået job i Sverige.                      
 2. Kontakt skattemyndigheden og spørg hvordan det påvirker din skat at arbejde i Sverige.
 3. Giv besked til FPA om at du er begyndt at arbejde, og undersøg hvordan det påvirker din sociale sikring.
 4. Oplys TE-tjänster om, at du har fået job.

Arbejdsland – Sverige

 1. Meld dig ind i en a-kasse. Du finder de svenske a-kasser på Arbetslöshetskassornas samorganisations netsted.
 2. Kontakt den svenske skattemyndighed, Skatteverket, for at få et svensk personnummer og for at finde ud af, om du skal betale indkomstskat i Sverige. Medbring din ansættelseskontrakt samt gyldig legitimation (pas eller id-kort).  
 3. Oplys den sociale sikringsmyndighed i Sverige, Forsäkringskassan, om, at du er begyndt at arbejde, og undersøg hvordan det påvirker din sociale sikring.
 4. Når du har fået et svensk personnummer eller et samordningsnummer, kan du åbne en bankkonto til din løn.                                              

Tjekliste – du har fået job i Norge

Bopælsland – Finland                    

 1. Kontakt din fagforening og din a-kasse og fortæl dem, at du har fået job i Norge.                      
 2. Oplys skattemyndigheden om, at du har fået job i Norge.
 3. Tjek om din arbejdsgiver har anmeldt dig til A-registret og fået dit skattekort.
 4. Oplys FPA om, at du er socialt sikret i Norge.
 5. Oplys TE-tjänster om, at du har fået job i Norge.     

Arbejdsland – Norge

 1. Tjek om din fagforening har en samarbejdsaftale med en norsk fagforening. Tjek om du kan flytte dit medlemskab til Norge. Tjek a-kassens vilkår for arbejde i udlandet. Der findes ingen a-kasser i Norge. NAV udbetaler dagpenge.
 2. Ansøg om et D-nummer, som er et midlertidigt personnummer, og et skattekort på skattekontoret Skatt Nord. Udfyld en særlig ansøgning om status som grænsegænger. Du kan bestille ansøgningsskemaet hos Nordkalottens Grensetjeneste på adressen riitta.leinonen(AT)storfjord.kommune.no eller Skatt Nord, PB 6130, N-9293 Tromsø, Norge. Medbring pas, ansættelseskontrakt og dokumentation for din bopæl fra Folkeregisteret. Skattekontorer i Finnmark fylke: Kirkenes, Vadsø, Hammerfest, Alta. Skattekontorer i Troms fylke: Tromsø, Harstad
 3. Som grænsegænger betaler du altid 10 % af din løn i skat. Skatten inkluderer også afgiften til den sociale sikring i Norge ("trygdeavgift"), som dækker alle pensionsindbetalinger, syge- og arbejdsløshedsdagpenge samt behandling. Hvis du af en eller anden grund ikke længere får løn og i stedet får dagpenge eller sygedagpenge, bør du bede Skatt Nord om et særligt skattekort til disse udbetalinger. Hvis du ikke bestiller et nyt skattekort, vil NAV beskatte udbetalingerne med 50 %.

Yderligere information

 • Du kan læse mere om reglerne for grænsegængere i Skatteförvaltningens vejledning "Beskattning av gränsgångare".
 • Du finder yderligere information om beskatning i de forskellige nordiske lande hos Nordisk eTax.

Nordkalottens Grensetjeneste

 • Formidler aktuel viden om mobilitet
 • Tilbyder brugerne værktøjer til at gennemføre mobilitetsprocessen på egen hånd
 • Hjælper og vejleder i alle grænserelaterede spørgsmål
 • Fortæller, hvad du skal huske på, og henviser dig til den rette myndighed
 • Hjælper med at løse grænsehindringer
 • Koordinerer og bringer myndigheder og borgere tættere på hinanden
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.