Indførsel af kæledyr og husdyr til Finland

Lemmikki- ja kotieläinten tuominen Suomeen
I dette afsnit kan du læse om hvad du skal gøre hvis du har planer om at indføre kæledyr eller husdyr til Finland.

Hunde, katte og fritter

Følgende krav gælder for indførsel af hunde, katte og fritter fra EU-lande samt Schweiz, Norge og Island. Kravene gælder kun for kæledyr som transporteres sammen med den rejsende og som ikke skal sælges eller overlades til en ny ejer. Kravene gælder for kæledyr som rejser eller flyttes til Finland, opholder sig midlertidigt i landet eller rejser igennem landet.

Der er i Finland ingen indførselsbegrænsninger når det gælder katte- eller hundesygdomme. Finlands forordning om fremmede arter forbyder dog indførsel af krydsninger af tamme hunde og ulve/andre dyr i hundefamilien samt tamme katte og andre kattedyr til Finland. Du finder yderligere information i lov om fremmede arter:

1. ID-mærkning

Kæledyret skal identitetsmærkes med en individuel mikrochip. En tatoveret identitetsmærkning godkendes kun på visse vilkår. Du kan læse mere om dette på Ruokavirastos netsted. Dyret skal være identitetsmærket inden der gives en rabiesvaccination.

2. Rabiesvaccination

Dyret skal være vaccineret mod rabies.

Dyret skal være identitetsmærket inden der gives en rabiesvaccination. Vaccinationen skal gives mindst 21 døgn inden indførslen af dyret. Ved fornyelse af vaccinationen kræves ingen karantæne på 21 døgn hvis vaccinationen gives inden den foregående vaccination er udløbet.

Den foregående vaccination skal være angivet i dyrepasset eller på et andet vaccinationskort. Dyrlægen noterer rabiesvaccinationens sidste gyldighedsdag i dyrepasset.

Vaccination er ikke nødvendig hvis der er tale om hundehvalpe, kattekillinger eller fritteunger som er under 12 uger gamle og som indføres direkte fra en opdrætter i et EU-land. Hvis hvalpen/killingen/ungen er under 12 uger gammel, skal ejeren dog underskrive en attest som dokumentation for, at dyret ikke har været i kontakt med vilde dyr. Du finder blanketten på Ruokavirastos netsted. Det er dog ikke tilladt at indføre hundehvalpe, kattekillinger og fritteunger som er under 12 uger gamle fra lande udenfor EU (herunder Norge, Island og Schweiz). Du finder kravene til indførsel fra disse lande på Ruokavirastos netsted.

3. Behandling mod rævens dværgbændelorm

Der er ikke krav om behandling mod rævens dværgbændelorm (Echinococcus multilocularis), når hunden kommer direkte til Finland fra Norge. Hunde som indføres fra et af de andre nordiske lande skal behandles mod rævens dværgbændelorm. Kuren skal gives af en dyrlæge i et land uden for Finland 1-5 døgn før dyret passerer den finske grænse. 28-døgnsreglen kan også bruges. I så fald skal kæledyret behandles før rejsen mindst 2 gange med 28 døgns mellemrum i et EU-land eller et land som kan ligestilles med et EU-land. Herefter skal behandlingen gentages regelmæssigt med højst 28 døgns mellemrum lige så længe som der rejses frem og tilbage mellem landene. Den sidste parasitkur skal gives i dyrets hjemland, når rejsen er overstået. Hvis der går længere tid mellem behandlingerne, skal man påbegynde behandlingen forfra.

Hvis hunden behandles i henhold til 28-døgnsreglen, skal dette noteres i kæledyrspasset under afsnittet om behandling mod rævens dværgbændelorm. Denne information skal anføres på finsk eller svensk og på engelsk. Du kan få yderligere information hos Ruokavirasto.

Det er ikke nødvendigt at behandle katte og fritter.

4. Dyrepas

Når man medbringer sit kæledyr på rejser inden for EU, skal man have et EU-kæledyrspas udstedt af en autoriseret dyrlæge. I EU-landene kan passet købes af den dyrlæge som behandler dyret. De lande som anvender EU's regler og praksis (herunder Norge, Island og Schweiz) kan bruge et dyrepas fra et såkaldt tredjeland, som også er godkendt som rejsedokument i EU-området.

Ved udstedelse af passet kontrollerer dyrlægen at kæledyret er identitetsmærket, og at dyret er vaccineret mod rabies. Dyrepasset er gyldigt hele dyrets levetid. Dyrlægen indskriver også oplysninger om andre vaccinationer og kur mod bændelorm i passet.

Du finder yderligere information om gældende regler og begrænsninger på Ruokavirastos netsted.

Indførsel af dyr uden medrejsende

Hvis man sender et dyr til Finland uden ledsager, skal en autoriseret dyrlæge i afrejselandet foretage en klinisk undersøgelse af dyret, for at sikre at dyret er raskt og kan rejse alene. Undersøgelsen skal foretages højst 48 timer før rejsen og anføres i dyrepasset.

Du kan blandt andet få yderligere information om forskellige transportformer samt det maksimalt tilladte antal dyr som må medbringes med henblik på konkurrencer eller udstillinger på Ruokavirastos netsted. Du kan få mere information om import ved at sende en e-mail til kirjaamo@ruokavirasto.fi.

Andre kæledyr

Indførsel af kaniner og gnavere (marsvin, rotter, mus, hamstere, chinchillaer etc.), akvariefisk, krybdyr, skildpadder og padder er tilladt uden importtilladelse eller dyrlægeattest, hvis der er tale om kæledyr som ikke skal sælges eller overdrages i Finland. Man skal dog have en licens for at indføre sjældne eller truede dyrearter.

Man skal registreres som importør, hvis man ønsker at indføre minigrise, andre avls- og husdyr samt fugle med henblik på salg. Eviras importtilladelse er forbundet med en afgift. Man skal søge om tilladelsen i god tid inden den planlagte indførsel.

Du finder yderligere information på Ruokavirastos netsted.

Heste

For heste som er registrerede i Finland, Sverige, Norge eller Danmark kræves der ingen særlig sundhedsattest (JSM bekendtgørelse 1033/2013) under forudsætning af at:

  1. Hesten føres over landegrænsen med henblik på deltagelse i en konkurrence tidligst fem dage før konkurrencens begyndelse og senest fem dage efter konkurrencens afslutning.
  2. Hesten har en attest som viser at hesten er tilmeldt konkurrencen (før konkurrencen).
  3. Hesten har en attest som viser at hesten har deltaget i konkurrencen (efter konkurrencen).
  4. Attesten i punkt 3 skal være udfærdiget af den dyrlæge som har tilsyn med konkurrencen eller, såfremt konkurrencen ikke kræver tilsyn af en dyrlæge, af konkurrencens hoveddommer.
  5. Hesten har et identificeringsdokument (hestepas).
  6. Hesten opfylder de almindelige lovfæstede sundhedskrav.

 Heste, som indføres til Finland med henblik på andet end deltagelse i konkurrencer, skal have en sundhedsattest. Du finder yderligere vejledning på Ruokavirastos netsted.

Andre husdyr

--> Du kan finde yderligere information om indførsel af andre husdyr på Ruokavirastos netsted. Indførsel af bestemte dyrearter er begrænset af lov om fremmede arter.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.