Information om corona-pandemien i Norden

Norske sykepenger
Læs her om de nordiske landes myndigheders anbefalinger og anden officiel information i forbindelse med corona-virus i Norden.

Norden er ramt af corona-virussen. Det har i flere lande betydet store og pludselige indsatser med rejserestriktioner, anbefalinger om at holde afstand og deciderede forbud mod forsamlinger. De nordiske lande baserer deres indsatser på information fra sundhedsmyndighederne. Det er vigtigt at være opmærksom på at der er en vis forskel i anbefalinger landene imellem, så du bør undersøge hvad der gælder i det land hvor du opholder dig.

Flere nordiske lande har på grund af krisen indført en række særlovgivninger på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet. Hvis du er berørt af dette, bør du kontakte de relevante myndigheder for nærmere information.

Nedenfor finder du information om status, anbefalinger, rejserestriktioner med mere i de enkelte nordiske lande.

Hvordan påvirkes de nordiske arbejdsmarkeder af corona-krisen?

Hvis du ønsker information hvordan arbejdsmarkederne i de nordiske lande påvirkes af corona-krisen, kan du finde en samling af links til information om arbejdsløsheden i de respektive lande på norden.org.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.