Jobsøgning i udlandet med finske dagpenge

Työnhaku ulkomailla
Her kan du læse om, hvilke krav du skal opfylde for at få dagpenge fra Finland, når du rejser til et andet nordisk land for at søge job.

Du finder grundlæggende information om støtte til ledige på siden:

Jobsøgende i udlandet med finske dagpenge?

Ledige jobsøgende kan på visse vilkår få dagpenge med fra Finland i forbindelse med jobsøgning i EU- eller EØS-lande. Ledige jobsøgende kan beholde deres dagpengeret i højst tre måneder i forbindelsen med jobsøgning i EU-området.

Det er et krav at den jobsøgende har været ledig i Finland i mindst 4 uger før afrejsen til udlandet. En person, som har modtaget dagpenge i den maksimale periode, kan ikke få dagpenge med til udlandet. Arbejdsmarkedsstøtte udbetales ikke, når du søger job i udlandet.

Inden afrejsen skal den jobsøgende bede FPA eller a-kassen om et bevis på, at vedkommende har ret til dagpenge i Finland (attest U2). Ved ankomsten til det nye land, skal den jobsøgende melde sig som jobsøgende hos den lokale arbejdsformidling senest en uge efter ankomsten.

Hvis det ikke har været muligt at finde arbejde i løbet af tre måneder, skal den jobsøgende vende tilbage til Finland for at bevare retten til finske dagpenge.

Du kan finde yderligere information hos Arbets- och näringsbyrån, Folkpensionsanstalten og Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.