Kronisk syg i Finland

Kroonisesti sairastavat Suomessa
Her kan du læse om, hvad personer med kronisk sygdom skal være opmærksomme på, når de flytter til Finland. Du kan også læse om det finske sundhedsvæsen og om patientforeninger.

Lægehjælp i Finland

Borgere i et andet nordisk land har ret til nødvendig lægebehandling under midlertidigt ophold i Finland. Dette gælder også ved forværring af langvarig sygdom. En fagperson vurderer behovet for behandling i Finland på baggrund af opholdets varighed.

Du har ret til offentlige sundhedsydelser i Finland, hvis din ansættelse varer under 4 måneder, og du er arbejdspensionsforsikret eller ulykkesforsikret under opholdet. Du har ret til offentlige sundhedsydelser, samt alle ydelser i henhold til den finske sygeforsikringslov, hvis din ansættelse varer længere end 4 måneder, og du opfylder beskæftigelseskravet. Du kan undersøge, om du er omfattet af den finske sygeforsikring hos Folkpensionsansalten (FPA).

Hvis du opholder dig midlertidigt i Finland, kan du bevise, at du har ret til behandling ved at fremvise legitimation og oplyse din faste adresse i et andet nordisk land. Det europæiske sygesikringskort er også gyldig legitimation. Du kan få kortet gratis hos myndighederne i dit hjemland.

Hvis du flytter til Finland som pensionist, kan du bevise din ret til lægehjælp i Finland med blanket E121 eller S1, som du kan få i det land, hvor du modtager pensionen.​​

Patientforeninger

Du kan finde kontaktinformation til de finske patientforeninger på SOSTE Finlands social och hälsas netsted og på Finlands Patientförbunds netsted.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.