Norske ydelser ved dødsfald

Norske ytelser ved dødsfall
Her kan du læse om de norske regler for ydelser ved dødsfald.

I visse tilfælde kan man have ret til en ydelse, hvis en nærtstående dør. Du skal som hovedregel være socialt sikret i Norge for at have ret til efterlevelsespension eller overgangsstøtte til efterlevende. Arbeids- og velferdsetaten, NAV, udbetaler ydelser til efterlevende. 

Har du ret til en ydelse, hvis din ægtefælle eller samlever dør?

Det er varigheden af ægteskabet, og om der er børn involveret, som afgør, hvad du kan have ret til, hvis en ægtefælle eller samlever dør. Afdøde skal som hovedregel have været socialt sikret i Norge de sidste tre år før dødsfaldet.

En enke eller en enkemand, som har været gift i mindst fem år eller har børn med afdøde, kan få efterlevelsespension på baggrund af den opsparing, som afdøde har haft i den sociale sikring. Samlevende med fælles børn er ligestillet med personer, der er gift. Hvis ægteskabet har varet i mindre end fem år, og I ikke har haft eller har fælles børn, kan du have ret til overgangsstøtte til efterlevende ægtefælle/samlever.

Samlevende skal være registreret med fælles adresse.

Du skal søge om ydelserne via den sociale sikringsmyndighed i det land, som du bor i. Hvis du bor i Norge, finder du et ansøgningsskema på NAV's netsted. Du finder mere information om efterlevelsespension og ansøgningsskema i nedenstående links.

Har du ret til en ydelse, hvis dine forældre dør?

  Børn, som mister en eller begge forældre, kan have ret til børnepension. Denne pension skal sikre, at barnet har en indtægt til livets ophold og udbetales af NAV.

  Hvad sker der med ægtefællers ellers samboendes pension ved dødsfald? 

  Alderspension fra det offentlige (folketrygden) er en livsvarig pension, som ophører ved døden. Denne pension kan således ikke arves. Efterlevende ægtefælle eller samlever kan søge om efterlevelsespension.

  Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

  Kontakt NAV, hvis du har spørgsmål om ydelser til efterlevende eller børnepension.

  Spørg Info Norden

  Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

  OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.