Optagelse på højere videregående uddannelse i Danmark

Optagelse på højere videregående uddannelse i Danmark
Her kan du læse hvordan du kan blive optaget på en højere videregående uddannelse i Danmark.

Nordiske statsborgere har ret til at søge optagelse på samme vilkår som danske statsborgere. Alle ansøgere med en udenlandsk eksamen skal dog ansøge senest den 15. marts kl. 12.

Studiepladserne er opdelt i to kvoter: "kvote 1" og "kvote 2". Som nordisk statsborger bliver du vurderet i både kvote 1 og kvote 2.

  Kvote 1: Søg på baggrund af gymnasial uddannelse

  I kvote 1 optages du på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Det er det første gennemsnit, der gælder, og derfor tæller karaktererne fra eventuelle senere supplerende fag ikke i gennemsnittet i kvote 1.

  Selv om du efter din gymnasiale eksamen har forbedret dit gennemsnit gennem supplerende kurser, kan du altså kun bruge gennemsnittet i din oprindelige eksamen, når du søger optagelse på en videregående uddannelse i Danmark.

  Supplerende kurser kan eventuelt anvendes til at opfylde krav til dit niveau i bestemte fag.

  Kvote 2: Søg på baggrund af tidligere uddannelse og andre erfaringer

  I kvote 2 optages du på grundlag af en samlet bedømmelse, der kan omfatte erhvervserfaring, supplerende uddannelse, ophold på folkehøjskole og lignende afhængigt af den enkelte institution og den enkelte uddannelse.

  Merit

  Hvis du tidligere har gennemført kurser på en uddannelse, kan du søge om at få ét eller flere fag godskrevet som led i en ny uddannelse.

  Du skal altid spørge på uddannelsesstedet.

  Læs mere

  Spørg Info Norden

  Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

  OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.