Overførsel af arbejdsløshedsforsikringsperioder fra Finland

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta
Her kan du læse om hvordan du kan overføre dine arbejdsløshedsforsikringsperioder fra Finland til et andet land når du rejser til udlandet for at arbejde.

Overførsel af tidligere forsikringsperioder til et andet land

For at sikre dig at du også kan blive omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i dit nye hjemland og undgå at blive dobbeltforsikret, kan du medbringe dokumentation for tidligere erhvervsarbejde til det nye land. Forsikringsperioden overføres via en U1-attest eller en elektronisk SED-attest som fås hos a-kassen eller FPA. Du har brug for en tilsvarende attest når du vender tilbage til Finland efter arbejdsperioden.

Du kan finde yderligere information hos Arbets- och näringsbyrån, FPA eller a-kasserne.

Retten til at sammenlægge forsikrings- og ansættelsesperioder fra forskellige lande gælder både arbejdstagere og selvstændigt erhvervsdrivende.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.