Praktikophold og frivilligt arbejde i Finland

Työharjoittelu ja vapaaehtoistyö Suomessa
Her kan du læse om mulighederne for at komme til Finland med henblik på frivilligt arbejde eller praktikophold. Desuden kan du læse om praktikanters rettigheder i forhold til socialforsikring i Finland.

Frivilligt arbejde

Det er lettest at finde frivilligt arbejde via internationale formidlere af frivilligt arbejde.

Mange organisationer formidler frivilligt arbejde, herunder Service Civil International og organisationens finske afdeling KVT Finland. Det er også muligt at finde frivilligt arbejde i Finland via Den Europæiske Voluntørtjeneste.

Hvis du allerede befinder dig i Finland og ønsker et frivilligt arbejde i din fritid, kan du bare springe ud i det og kontakte de organisationer eller myndigheder som interesserer dig. Du kan som regel finde kontaktinformation til de største aktører inden for frivilligt arbejde på Kommunernes netsted. De største aktører er i øjeblikket forskellige organisationer og den evangelisk-lutherske kirke. Der er en lang tradition for frivilligt arbejde i Finland, og alle interesserede kan finde et frivilligt arbejde.

Praktikophold

I forbindelse med planlægningen af et praktikophold i udlandet er det først og fremmest en god idé at kontakte din egen uddannelsesinstitution. højskolerne og universiteterne er det muligt at en praktikplads via institutionernes egne aftaler eller inden for rammerne af Erasmus-praktikprogrammet.

Du kan også selv finde en praktikplads. Mange arbejdsgivere oplyser om ledige praktikpladser arbejdsformidlingens jobsider. Du kan også tage direkte kontakt til den praktikplads du ønsker.

Du kan desuden finde praktikpladser via mange internationale studenterorganisationer. Eksempler organisationer:

  • AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales)
  • ELSA (The European Law Students' Association)
  • IAAS (International Association of Agricultural Students)
  • IFMSA (International Federation of Medical Students' Association)
  • ILSA (The International Law Students Association)
  • IPSF (International Pharmaceutical Students' Federation)

Du kan også finde praktikpladser samt gode råd til planlægningen af et praktikophold hos den finske akademiske rekrutteringstjeneste Aarresaari.

Praktikophold for finskstuderende fra udlandet

Utbildningsstyrelsen formidler praktikophold til udlændinge som studerer finsk udenlandske universiteter.

Jobtræning

Du kan deltage i jobtræning hvis du er arbejdsløs og jobsøgende. Formålet med jobtræningen er at afklare dine muligheder med hensyn til job og karriere eller at støtte dig i at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Du kan selv finde en jobtræningsplads, eller du kan hjælp hos arbejdsformidlingen. Jobtræningen er ikke et ansættelsesforhold, og der skal derfor indgås en særlig aftale.

Du vil modtage kontanthjælp eller dagpenge under jobtræningen, og du kan visse vilkår dækket dine udgifter. Personer som har fast bopæl i Finland og arbejdsløse jobsøgende som har ret til arbejdsløshedsstøtte i Finland kan desuden gennemføre jobtræningen i udlandet. Du kan yderligere information hos arbejdsformidlingen.

Socialforsikring for praktikanter

En praktikant eller en au pair-person, som flytter fra et nordisk land til Finland, er omfattet socialforsikringen i det land hvor han eller hun bor. Bopælslandet anses som regel for at være det land hvor personen er folkeregistreret. Du kan læse mere om folkeregistrering i afsnittet Anmeldelse af flytning i Finland.

Hvis praktikopholdet skal vare mindst 6 måneder og lønnen overstiger FPA's øvre grænse anses vedkommende alligevel for at være arbejdstager. Dermed afgøres det om vedkommende har ret til socialforsikring i Finland i henhold til reglerne for arbejdstagere.

Praktikanter og au pair-personer fra EU-/EØS-lande og Schweiz er som regel ikke omfattet af socialforsikringen i Finland medmindre arbejdsopholdet skal vare mindst 6 måneder.

Praktikanter og au pair-personer fra lande uden for EU- og EØS-landene som flytter midlertidigt til Finland er ikke omfattet af socialforsikringen i Finland, medmindre de anses for at være arbejdstagere. I fald vil de være sygeforsikrede i Finland.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.