Rejse med kæledyr til Norge

Reise med kjæledyr til Norge
Her kan du læse om indførsel af dyr i forbindelse med ferier og flytning til og fra Norge.

Når du har været på ferie i udlandet og skal tilbage til Norge, bliver dit kæledyr behandlet på samme måde, som hvis du havde importeret et dyr til Norge fra det land, du har været i. Det er derfor vigtigt, at du planlægger rejsen i god tid og sætter dig grundigt ind i de regler, som gælder i det land, som du påtænker at holde ferie i. ID-mærkning, vaccination mod rabies og en kur mod bændelorm er nogle af de krav, som skal opfyldes, når du vil have dit dyr med tilbage til Norge efter rejsen. I det følgende kan du læse om de gældende regler for indførsel af dyr. 

Det er Mattilsynet, som håndhæver lovgivningen om indførsel af dyr til Norge.

  Rejse med hunde, katte og fritter fra EU-/EØS-området til Norge

  Hunde, katte og fritter kan indføres og medbringes på rejser til Norge, når følgende regler er opfyldt:

  • Hunde, katte og fritter skal være over 3 måneder ved indførslen på grund af alderskravet ved rabiesvaccinationen. Hunde, katte og fritter, som har opholdt sig lovligt i Sverige, er dog undtaget fra dette. De skal ikke vaccineres mod rabies og kan således være yngre. Alle dyr skal være ID-mærket og have et EU-godkendt dyrepas.
  • Alle hunde, som skal rejse ind i Norge, skal være behandlet mod rævens dværgbændelorm i form af en ormekur. Kravet om ormekur gælder ikke for katte og fritter, og heller ikke for hunde, som kommer direkte fra Finland, Malta, Storbritannien eller Irland. Behandlingen mod orm skal være gennemført af en dyrlæge mindst 24 og højst 120 timer før ankomsten til Norge. Et alternativ er, at hunden er behandlet mindst 2 gange med mindst et døgns og højst 28 dages mellemrum før den første indrejse til Norge. Herefter skal dyret behandles mindst hver 28. dag. Dette alternativ kan være hensigtsmæssigt for personer, som rejser hyppigt.
  • Dyr, som skal indføres til Norge, skal være vaccineret mod rabies. Undtaget herfra er katte, hunde og fritter fra Sverige, som ikke behøver en rabiesvaccine. Vaccinationen skal udføres af en dyrlæge tidligst, når dyret er 12 uger gammel. Efter dyrets første rabiesvaccination anses vaccinationen som gyldig 21 dage efter udførelsen af selve vaccinationen. Hvis dyret bliver vaccineret igen, anses vaccinationen som gyldig fra den dato, den blev givet. En forudsætning er dog, at den forrige vaccination ikke var udløbet, da den nye vaccination blev givet. Kravet om rabiesvaccination gælder også ved indrejse fra andre rabiesfrie lande end Sverige.
  • Når kæledyr er med på rejse fra lande i EU-/EØS-området, skal dyr og nødvendige dokumenter uopfordret vises til toldvæsenet med henblik på kontrol. Vælg den røde udgang ved tolden. Ved rejse fra Norge til Sverige er det dog ikke nødvendigt at fremvise dyret og dokumenterne, såfremt dyret har opholdt sig lovligt i Sverige og opfylder alle krav til indførslen.
  • Vær opmærksom på, at der gælder et særligt forbud for indførsel af såkaldt "forbudte hunde".
  • Hvis du rejser med mere end fem dyr pr. indrejse, eller hvis du medbringer dyr med henblik på salg eller videreformidling, skal du læse Mattilsynets sider om kommerciel import. Hvis du medbringer mere end fem dyr fra EU-/EØS-området, som skal deltage i en konkurrence og har dokumentation for dette, skal dyrene opfylde en række specifikke krav for indførsel af mere end fem dyr til udstillinger eller andre arrangementer. 
  Rejse med hunde, katte og fritter fra lande uden for EU-/EØS-området til Norge

  Reglerne for indførsel af hunde, katte og fritter fra lande uden for EU-/EØS-området er er opdelt i registrerede lande og ikke-registrerede lande. Ud over de behandlings- og dokumentationskrav som stilles til indførsel af kæledyr, stilles der specifikke krav til grænsepassage, indførselssted samt varsling om indførslen til den rigtige kontrolmyndighed. 

  Rejse til Norge med burfugle, kaniner og gnavere

  Der er forskellige krav til indførsel af burfugle, kaniner og gnavere, afhængigt af hvor du kommer fra.

  Rejse til Norge med eksotiske dyr

  Det er tilladt at importere visse eksotiske dyr til Norge. Andre dyrearter er der forbud mod at importere.

  Indførsel og udførsel til og fra Svalbard

  Svalbard er ikke omfattet af EØS-aftalen. Dette betyder, at der gælder strenge regler for forsendelse og medbringelse af dyr og dyreprodukter fra Svalbard til fastlandet. Desuden er der rabies på Svalbard, mens det norske fastland er rabiesfrit.

  Det kræver en tilladelse fra Mattilsynet at tage hund med til Svalbard. Tilladelsen udstedes for ét år ad gangen. 

  Det er ikke tilladt at medbringe katte og fritter til Svalbard. Det er ikke nødvendigt med en tilladelse ved indførsel af kaniner, hamstere, burfugle, akvariefisk og lignende til og fra Svalbard.

  Kontakt myndighed
  Spørg Info Norden

  Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

  OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.