Rettigheder i forbindelse med adoption på Færøerne

Rettigheder i forbindelse med adoption på Færøerne
Her kan du læse om nogle af de økonomiske rettigheder I som forældre har i forbindelse med adoption.

Har jeg ret til adoptionsstøtte?

Skal I adoptere et barn, har I som forældre mulighed for at få adoptionsstøtte på 75.000,- kr til udgifter i forbindelse med adoptionen. Støtten gives én gang til hvert adopteret barn. Ansøgning om adoptionsstøtte skal sendes til Almannaverkið, som afgør om støtte gives. Støtten bliver udbetalt efter at Rigsombuddet på Færøerne har sent et bevis om at barnet er kommet til Færøerne.

Hvordan er barselsreglerne for adoptivforældre?

Barselsreglerne er stort set de samme for adoptivforældre som biologiske forældre. Dog har adoptivforældrene ret til 4 uger mere i barsel end de andre. Dvs, at adoptivforældre har som regel ret til ialt 42 uger i barsel efter, at barnet er ankommet. Derudover kan den ene af forældrene også have ret til fire uger barsel før barnet er ankommet.

Ansøgningspapirerne er de samme hos adoptivforældre som hos andre.

 

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.