Skattekort og selvangivelse i Finland

Verokortti ja veroilmoitus Suomessa
Her kan du læse om skattekort og selvangivelse i Finland.

Skattekort

For at kunne betale skatten på forhånd, skal lønmodtageren aflevere et skattekort til arbejdsgiveren. Hvis du ikke afleverer et skattekort til arbejdsgiveren, har han eller hun som regel pligt til at opgive en skatteprocent på 60.

Du finder information om, hvordan du søger om et skattekort på Skatteförvaltningens netsted.

Selvangivelse

Alle som er permanent bosiddende i Finland og dermed almindeligt skattepligtige, og som i løbet af året har haft en skattepligtig indkomst, skal indsende en selvangivelse det følgende år.

Personer, som er permanent bosiddende i udlandet, og som dermed er begrænset skattepligtige, skal indsende en selvangivelse i Finland i følgende situationer:

  • Hvis personen i løbet af skatteåret har haft en ejerbolig eller en andelsbolig i Finland.
  • Hvis personen har drevet virksomhed i Finland fra en fast placering.
  • Hvis personen har søgt om progressiv beskatning i stedet for kildeskattekort.
  • Hvis personen har fået pension fra Finland.

Skattepligtige modtager en forhåndsudfyldt selvangivelse fra skattemyndigheden med posten i april. Skattemyndigheden har udfyldt skemaet med kendt information om løn, pension, aktieudbytte etc. fra Finland. Hvis den skattepligtige godkender informationen på selvangivelsen og ikke har nogen tilføjelser, er det ikke nødvendigt at returnere selvangivelsen. Hvis der er tilføjelser eller rettelser, skal selvangivelsen returneres i begyndelsen af maj.

Den forhåndsudfyldte selvangivelse indeholder normalt ikke oplysninger om indtægter fra udlandet. Dette skyldes, at indkomstoplysningerne endnu ikke er nået til Finland ved årets begyndelse. Indtægter fra udlandet angives på selvbetjeningsløsningen MinSkatt eller på blanket 16 A.

Hvis du er flyttet til Finland midt i det foregående kalenderår, og du ikke har fået din forhåndsudfyldte selvangivelse, skal du bede om et skatteoplysningsskema hos skattemyndigheden. I Finland er selvangivelsen enten på finsk eller svensk. Lønmodtageres selvangivelsen findes også i en engelsk oversættelse.

I forbindelse med flytning sendes selvangivelsen både til Finland og det land, man er flyttet fra. På samme måde indleveres selvangivelsen også i Finland i det år, hvor den skattepligtige er flyttet væk fra Finland.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.