Social sikring i Sverige

Social sikring i Sverige
Her finder du information om hvad social sikring er, hvor du skal være social sikret samt hvilke myndigheder der har ansvaret for social sikring i Sverige.

Social sikring betyder i de fleste lande retten til social tryghed i form af sygedagpenge, arbejdsløshedsunderstøttelse, pension, sundhedsvæsen og børnetilskud. Det varierer fra land til land, hvilke ydelser der er inkluderet, hvor store de er, og hvordan de finansieres.

Hovedreglen er, at du er dækket af social sikring i det land, hvor du arbejder, uanset hvor du bor. Hvis du bor i Sverige, men arbejder i et andet nordisk land, er du således dækket af arbejdslandets social sikring og ikke af Sveriges social sikrings-system selv om du bor i Sverige.

At være socialt sikret i et land indebærer at du kan have ret til sociale sikringsydelser i det pågældende land.

Socialsikringen giver økonomisk beskyttelse for familier og børn, for personer med funktionsnedsættelse samt ved sygdom, arbejdsskade og alderdom.

Socialsikringen i Sverige administreres af Försäkringskassan og Pensionsmyndigheten.

Du skal altid undersøge hvilket land der er ansvarligt for din sociale sikring, sygesikring, familietillæg eller pension når du flytter til, bor eller arbejder i et andet nordisk land.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.