Social sikring i Sverige

Social sikring i Sverige
Hvad er social sikring? Hvor er du socialt sikret? Hvilke myndigheder ansvarer for social sikring i Sverige?

At være socialt sikret i et land indebærer at du kan have ret til sociale sikringsydelser i det pågældende land. Som hovedregel er du socialt sikret i det land, hvor du arbejder.

Socialsikringen giver økonomisk beskyttelse for familier og børn, for personer med funktionsnedsættelse samt ved sygdom, arbejdsskade og alderdom.

Socialsikringen i Sverige administreres af Försäkringskassan og Pensionsmyndigheten.

Du skal altid undersøge hvilket land der er ansvarligt for din sociale sikring, sygesikring, familietillæg eller pension når du flytter til, bor eller arbejder i et andet nordisk land.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.