Social sikring når du arbejder i udlandet

Social sikring når du arbejder i udlandet
Læs om reglerne for sygdom og arbejdsløshed når du pendler til job i andet nordisk land.

Bor du i Sverige og vælger at bosætte dig eller arbejde i et andet nordisk land, kan det påvirke din social sikring.

Du skal kontakte Försäkringskassan i Sverige eller socialsikringsmyndigheden i det andet land for nærmere information om social sikring når du arbejder i udlandet. Da der er fælles regler for den sociale sikring i EU/EØS, kan du have ret til socialsikringsydelser fra det andet land.

Du bor i Sverige og pendler til arbejde i udlandet

Bor du i Sverige og pendler til arbejde i et andet nordisk land, vil du som regel være socialt sikret i arbejdslandet.

Social sikring inkluderer for eksempel sygesikring, barselsorlov, familieydelser, a-kasse og pensionsrettigheder. Sociale afgifter betales i det land, hvor du er social sikret.

Du er udstationeret eller arbejder i to eller flere lande

Du kan kun være social sikret i ét land ad gangen. Du er normalt social sikret i det land, hvor du er bosat.

Arbejder du i et andet land end i det land, hvor du bor, er hovedreglen, at du er social sikret i det land, hvor du arbejder.

Der er visse undtagelser. Hvis du for eksempel er udstationeret arbejdskraft, hvis du arbejder i to eller flere lande samtidigt eller hvis du har fået dispensation. I tilfælde af udstationering, samtidigt arbejde i flere lande eller dispensationer, skal du have blanket A1 (Danmark og Finland) eller E 101 (Island og Norge) med, hvoraf det fremgår, hvilket land du er socialforsikret i. Blanketten får du hos Försäkringskassan.

Du bliver syg som pendler

Hvis du bliver syg, er du berettiget til sygepleje i arbejdslandet, men du kan også få tilgang til sygepleje i Sverige.

Du skal bede om en blanket S1 fra arbejdslandets socialsikringsmyndighed som du skal få registreret hos Försäkringskassan.

Du bliver arbejdsløs som pendler

Hvis du mister dit job, når du pendler til et andet nordisk land, skal du registrere dig hos arbejdsformidlingen i Sverige og også ansøge om a-kasse fra Sverige. Din svenske a-kasse vil tage hensyn til din indtjening i det andet nordiske land.

Du kan bekræfte dit arbejde i et andet nordisk land med en PD U1-blanket. Denne blanket bruges, når du skal optages i en svensk a-kasse, og du skal medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra et andet nordisk land.

Hvis du vil fortsætte med at arbejde i arbejdslandet, kan du også registrere dig hos arbejdsformidlingen i arbejdslandet, men du skal blive ved med at rapportere til den svenske myndighed, Arbetsförmedlingen.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.