Socialforsikring når du skal arbejde i Finland

Sosiaaliturva, kun aloitat Suomessa työskentelyn
Her kan du læse om hvordan du bliver omfattet af det sociale sikringssystem når du flytter til Finland for at arbejde, og i hvilke situationer du forbliver omfattet af socialforsikringen i dit hjemland selvom du arbejder i Finland.

Skal du flytte til Finland for at arbejde?

Hvis du flytter til Finland for at arbejde, omfattes du fra og med flyttedagen af det sociale sikringssystem i Finland hvis arbejdet varer i mindst 6 måneder og opfylder minimumskravene i lovgivningen. Du kan få yderligere information hos Folkpensionsanstalten.

Hvordan bliver jeg omfattet af det sociale sikringssystem i Finland?

Du skal søge om at blive omfattet af det sociale sikringssystem i Finland. Det kan du gøre via Folkpensionsanstaltens kundeservice på internettet, eller du kan bruge papirblanket (Y 77). Du har brug for et finsk personnummer for at kunne søge.

Flytter din partner eller dit barn med til Finland?

Hvis du flytter permanent til Finland for at arbejde, og din partner og/eller dit mindreårige barn, som ikke arbejder, flytter med dig, kan disse familiemedlemmer blive omfattet af det sociale sikringssystem hvis flytningen anses for at være permanent.

Hvis forældrene til mindreårige børn arbejder i forskellige lande, omfattes barnet af det sociale sikringssystem i det land hvor barnet bor.

Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Finland?

Hvis du bor i et andet nordisk land og begynder at arbejde i Finland, er du omfattet af de samme regler for social sikring som andre der begynder at arbejde i Finland.

Arbejder du samtidigt i Finland og i et andet land?

Hvis du arbejder i flere lande samme tid, er du som regel omfattet af socialforsikringen i det land hvor du bor.

Arbejder du midlertidigt i Finland som udstationeret medarbejder for en udenlandsk arbejdsgiver?

Hvis din arbejdsgiver i et andet nordisk land sender dig til Finland midlertidigt, forbliver du som regel omfattet af det sociale sikringssystem i dit hjemland. Du kan yderligere information af de sociale sikringsmyndigheder i dit hjemland og hos Folkpensionsanstalten FPA.

Flytter til Finland med henblik praktik eller arbejde som au pair?

Praktikanter og au pair-personer er som regel ikke omfattet af det sociale sikringssystem i Finland grund af den kortvarige ansættelse og den lave løn. I disse tilfælde vil du normalt være omfattet af det sociale sikringssystem i dit hjemland. Du kan yderligere information hos de sociale sikringsmyndigheder i dit hjemland.

Hvis din løn og din ansættelse lever op til minimumskravene, kan du søge om at blive omfattet af det sociale sikringssystem i Finland.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.