Sommerjob i Sverige

Tidsbegrænset ansættelse i Sverige
Her finder du information om kontraktforhold, feriepenge og arbejdsmiljøregler for dig der tager et sommerjob eller en anden form for tidsbegrænset ansættelse i Sverige.

Hvis du søger et sommerjob i Sverige eller en anden form for tidsbegrænset ansættelse, er det vigtigt at du sikrer dig at du arbejder under ordentlige forhold.

Spørg om overenskomst

Spørg arbejdsgiveren om arbejdspladsen har en overenskomst. Løn, ferie og andre forhold styres i overenskomsten og hvis der ikke er en overenskomst på arbejdspladsen, skal du selv forhandle om dette. Overenskomsten er en aftale mellem fagforbundet og arbejdsgiveren. Hvis der er en overenskomst, gælder den for alle ansatte – uanset om du er med i en fagforening eller ikke.

Arbejd aldrig gratis

Nogle gange tilbyder en arbejdsgiver en der skal have et sommerjob at prøvearbejde uden løn. Selv om du virkelig gerne vil have jobbet skal du aldrig arbejde uden at få løn for det.

Tjek din kontrakt inden du skriver under

Ifølge svensk lov har du altid ret til at få en ansættelsesaftale. En ansættelsesaftale er en kontrakt mellem arbejdsgiveren og den ansatte, der viser at du arbejder der. Der skal blandt andet stå hvad dine arbejdsopgaver er, hvor længe ansættelsen varer og hvem du er ansat af.

Hvis der er noget i ansættelsesaftalen som du ikke forstår, er det vigtigt at du spørger arbejdsgiveren inden du skriver under.

Hvis du arbejder et sted der er afhængig af vejret, kan din arbejdsgiver fortælle dig du ikke skal arbejde en dag hvor vejrforholdene ikke er optimale og at du må gå hjem uden løn. Men hvis der står i din ansættelsesaftale hvor mange timer per uge du skal arbejde, kan arbejdsgiveren aldrig sige at du skal gå hjem uden løn.

Tjek arbejdsmiljøreglerne

Det er en god ide at have kendskab til arbejdsmiljøreglerne så du ved hvordan du skal udføre visse arbejdsopgaver for at undgå psykisk eller fysisk sygdom.

Visse regler kan omfatte dig der er under 18 år hvis du for eksempel arbejder på et lager og skal løfte ting der er tunge. Der findes også arbejdsopgaver der er forbudte for unge under 18 år. Hvis du er under 18 år, kan du for eksempel ikke arbejde nat og du må heller ikke arbejde mere end 8 timer om dagen eller 40 timer om ugen.

Ret til feriepenge

  Selv om du ikke har ret til ferie når du har et sommerjob så har du ret til feriepenge. Nogle gange forsøger arbejdsgiveren at putte feriepengene ind i lønnen, men ifølge loven skal feriepengene betales ind udover din løn. Senest en måned efter du har stoppet dit arbejde skal du få udbetalt dine feriepenge.

  Sort arbejde

  Hvis du arbejder sort, betyder det at der ikke er en ansættelse og at du teknisk set ikke arbejder på arbejdspladsen. Hvis der sker dig noget på jobbet, så er du ikke dækket af nogle forsikringer.

  Du skal altid kræve at få en lønseddel der viser både din bruttoløn, altså løn inden skat, og din nettoløn der er tilbage efter du har betalt skat. Hvis du får en lønseddel, har du et bevis på at der er trukket skat fra din løn.

  Nordjobb

  Nordiske statsborgere eller EU-statsborgere mellem 18 og 30 år kan søge et sommerjob hos Nordjobb som formidler både bolig og job til unge i et andet nordisk land.

  Kontakt myndighed
  Spørg Info Norden

  Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

  OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.