Statsborgerskab i Finland

Kansalaisuus Suomessa
I dette afsnit kan du læse om at få finsk statsborgerskab ved fødslen eller via en anmeldelse eller en ansøgning. Du kan også finde oplysninger om særlige vilkår vedrørende ægtefælle, medansøgere og børn samt om dobbelt statsborgerskab.

Du kan enten få finsk statsborgerskab ved fødslen eller via en anmeldelse eller en ansøgning. Vilkårene for statsborgerskab reguleres af Finlands medborgerskapslag. Migrationsverket tager beslutning om tildeling, bevaring og tab af finsk statsborgerskab i overensstemmelse med den nævnte lov.

Finsk statsborgerskab til børn

Et barn får finsk statsborgerskab ved fødslen, hvis enten moren er finsk statsborger, eller faren er finsk statsborger og gift med barnets mor. Et barn kan også få finsk statsborgerskab hvis barnet bliver født i Finland, barnets far er finsk statsborger ved barnets fødsel og faderskabet bliver bekræftet.

Børn, som er født af en finsk mor på et sygehus i et andet nordisk land, anmeldes direkte til det finske folkeregister. Herefter formidler folkeregistreringsmyndigheden oplysningerne til FPA som afgør om barnet er omfattet af den finske socialforsikring. Hvis afgørelsen er positiv, sendes barnets FPA-kort direkte til den adresse, som er meldt til det finske folkeregister.

Et barn, som er født i udlandet og uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en finsk far, får finsk statsborgerskab ved anmeldelse under forudsætning af, at den udenlandske bekræftelse af faderskabet er gyldig i Finland.

Finsk statsborgerskab for nordiske statsborgere

En dansk, islandsk, norsk eller svensk statsborger, som er fyldt 18 år, kan tildeles finsk statsborgerskab ved anmeldelse, hvis han eller hun har været permanent bosat i Finland de sidste seks år uden afbrydelser og i løbet af denne periode ikke er idømt en frihedsstraf (fængselsstraf).

Også mindreårige børn, som du har forældremyndigheden over, får samtidig finsk statsborgerskab, hvis han eller hun er angivet som medansøger. Børn under 15 år skal bo i Finland, når anmeldelsen indsendes. Hvis barnet er fyldt 15 år, er det et krav, at han eller hun bor i Finland og har boet i Finland i minimum de to sidste år, når anmeldelsen indsendes.

Hvis du er nordisk statsborger, men ikke opfylder alle krav til at søge om statsborgerskab ved anmeldelse, eller du ønsker finsk statsborgerskab allerede efter at have boet to år i Finland, kan du søge om statsborgerskab ved ansøgning.

En person, som har mistet sit finske statsborgerskab, kan få det tilbage via en simpel meddelelse, og det er ikke et krav, at vedkommende bor i Finland.

Finsk statsborgerskab ved ansøgning

En udlænding kan tildeles finsk statsborgerskab efter ansøgning, hvis ansøgeren er fyldt 18 år, og han eller hun har haft fast bopæl i Finland i enten de sidste 5 år uden afbrydelser, eller 7 år efter det flydte 15. år hvoraf de 2 sidste år skal have været uden afbrydelser. Hvis ansøgeren kan dokumentere tilfredsstillende færdigheder i finsk eller svensk, kan han eller hun få statsborgerskab efter at have boet i Finland i blot 4 år.

Han eller hun må heller ikke have gjort sig skyldig i en strafbar handling, og han eller hun må ikke i betydelig grad have forsømt sin underholdspligt eller sine offentligretlige betalingspligter. Desuden skal ansøgeren på en troværdig måde kunne redegøre for sine indtægter og bevise, at han eller hun har tilfredsstillende skriftlige og mundtlige færdigheder i finsk eller svensk eller i finsk tegnsprog.

Under visse omstændigheder kan der dispenseres fra de generelle vilkår for statsborgerskab:

Ægtefælle/partner

En finsk statsborgers ægtefælle/partner kan få finsk statsborgerskab, hvis parret har boet sammen i mindst 3 år, og ansøgeren har været permanent bosat i Finland i de sidste 4 år uden afbrydelser eller i sammenlagt 6 år efter det fyldte 15. år, hvoraf de sidste 2 år skal have været uden afbrydelser.

Medansøgere

En medansøger under 15 år, det vil sige et barn som søger om statsborgerskab sammen sine forældre, kan bevilges finsk statsborgerskab, hvis medansøgeren er permanent bosiddende i Finland på det tidspunkt, hvor der tages stilling til ansøgningen. En medansøger som er fyldt 15 år kan bevilges finsk statsborgerskab, hvis medansøgeren på det tidspunkt, hvor der tages stilling til ansøgningen har været permanent bosiddende i Finland de sidste 4 år uden afbrydelser eller i sammenlagt 6 år efter det fyldte 7. år, hvoraf de 2 sidste år skal have været uden afbrydelser.

Børn

En forsørger kan søge om finsk statsborgerskab på sit barns vegne. Det er som regel et krav, at forsørgeren er finsk statsborger, og at han eller hun bor sammen med barnet. Værger kan også søge på vegnet af barnet. Et barn, som er fyldt 15 år, skal have været bosat i Finland de sidste 4 år uden afbrydelser eller i alt 6 år efter det fyldte 7. år, hvoraf de 2 sidste år skal have været uden afbrydelser.

Hvis barnet tidligere har været finsk statsborger eller statsborger i et andet nordisk land, er betingelsen for at ansøgningen godkendes, at barnet har boet i Finland i 2 år.

Dobbelt statsborgerskab

Finsk lov tillader dobbelt statsborgerskab. Dermed mister en finsk statsborger ikke sit statsborgerskab, hvis han eller hun får statsborgerskab i et andet land.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.