Studere i Finland

Suomeen opiskelemaan lähtevän muistilista
Her finder du relevant information, hvis du har planer om at studere i Finland eller skal til at påbegynde studier i Finland. Siden fungerer også som en tjekliste for studerende.

Du finder desuden nyttige links, hvis du søger information om uddannelsessystemet i Finland, ansøgning om studieplads, bolig, finansiering af studier og beskatning, karakterskalaer og anerkendelse af uddannelser, praktik, behandling og social sikring for studerende, studiekort og studierabatter.

Læs først tjeklisten for personer, som skal flytte til Finland. Her finder du generelle råd i forbindelse med flytning til Finland.

Uddannelse

Uddannelsessystemet i Finland består af småbørnspædagogik, førskole- og grundskoleundervisning, ungdomsuddannelser, videregående uddannelse samt voksenuddannelse, som tilbydes på alle uddannelsesniveauer.

Forskellige uddannelsesniveauer

Her kan du læse mere om forskellige uddannelsesniveauer og ansøgning om optagelse.

Folkeoplysning

Desuden er det mulighed for at studere på skoler inden for folkeoplysningsområdet, for eksempel medborgersinstitutter, folkehøjskoler, sommeruniversiteter, idrætsuddannelsescentre og studiecentre. 

Grundlæggende kunstundervisning

Grundlæggende kunstundervisning er kunstpædagogik uden for skolen, som først og fremmest er tiltænkt børn og unge. Grundlæggende kunstundervisning tilbydes af musikinstitutter, billedkunstskoler, danseinstitutter, håndværksskoler og andre uddannelsesinstitutioner. 

Sprogundervisning

Du finder information om kurser i finsk og svensk på siden Sprogkurser i Finland.

Karakterskalaer

Du finder information om de karakterskalaer, der bruges i Finland, på siden Karakterskalaer i Finland. Her kan du også se, hvad de finske karakterer svarer til i de andre nordiske lande.

Bolig

Du finder information om studieboliger på siden Studieboliger i Finland. Du kan finde generel information om boliger i Finland på siden Boligformer i Finland. 

Som regel udbetales boligstøtte fra det land, som udbetaler din uddannelsesstøtte. Du kan få information om din ret til boligstøtte hos myndighederne i det land, du rejser fra. Hvis du ikke kan få boligtillæg til din uddannelsesstøtte, og du er socialt sikret i Finland, kan du have ret til almen boligstøtte i Finland.

Finansiering af studier og beskatning af studerende

På siden uddannelsesstøtte i Finland kan du læse om, hvordan du kan finansiere dine studier, hvis du rejser fra et andet nordisk land til Finland for at studere. Desuden kan du læse om finsk uddannelsesstøtte og måltidsstøtte.

Hvis du har planer om at arbejde ved siden af studierne, bør du sætte dig grundigt ind i afsnittet om socialforsikring, når du begynder at arbejde i Finland.

Du finder information om skat for studerende i Finland på siden Beskatning af studerende i Finland.

Praktikophold

Hvis du planlægger praktik i Finland, er det først og fremmest en god idé at kontakte din egen uddannelsesinstitution. På universiteterne er det muligt at få en praktikplads via institutionernes egne aftaler eller inden for rammerne af Erasmus-praktikprogrammet.

Du kan også selv finde en praktikplads. Mange arbejdsgivere oplyser om ledige praktikpladser på TE-tjänsters jobsider. Du kan også tage direkte kontakt til den praktikplads du ønsker. Du kan desuden finde praktikpladser via mange internationale studenterorganisationer. Utbildningsstyrelsen formidler Suomea Suomessa-praktikpladser til udlændinge, som studerer finsk ved et udenlandsk universitet.

Du kan også finde praktikpladser og gode råd til planlægningen af et praktikophold hos den finske akademiske rekrutteringstjeneste Aarresaaris netsted.

Social sikring for praktikanter

En praktikant, som flytter fra et nordisk land til Finland, er som regel socialt sikret i det land, hvor han eller hun bor. Hvis praktikantens løn overstiger den månedlige minimumsgrænse, anses han eller hun alligevel for at være i et ansættelsesforhold.

Du finder yderligere informations på siden Socialforsikring når du skal arbejde i Finland.

Sundhedsydelser og social sikring

Hvis du kommer til Finland fra et andet nordisk land for at studere, anses dit ophold i Finland for at være midlertidigt. I så fald er du socialt sikret i det land, du rejser fra. Du kan læse mere på FPA's netsted.

Hvis du bliver syg, har du ret til sundhedsydelser for studerende, som tilbydes af den kommune, hvor du studerer, eller en anden autoriseret myndighed uafhængigt af din hjemkommune. Du kan læse mere på siden Sygdom under studier i Finland

Anerkendelse af uddannelser

Akademisk anerkendelse af eksamener gør det muligt både at komme ind på en uddannelse på baggrund af en udenlandsk uddannelse og at få meritoverført disse studier som en del af ens eksamen i Finland. Du kan læse mere om akademisk anerkendelse af eksamener på siden Akademisk anerkendelse af udenlandske uddannelser i Finland.

Vær også opmærksom på, at der kræves autorisation for at udøve visse erhverv. Hvis du har gennemført din uddannelse i Finland, men håber, at du kan arbejde i udlandet inden for et erhverv, som kræver autorisation, er det godt have dette i tankerne allerede under studierne.

Studiekort, rabatter og organisationer

Et udenlandsk studiekort er normalt ikke gyldigt i Finland. Det internationale ISIC-studiekort kan give dig visse fordele i Finland. Du kan få et finsk studiekort hos din finske uddannelsesinstitution eller via din studenterforening. 

Studierabat

De fleste studiekort fra finske studenterforeninger giver fordele, som du kan læse om hos Frank-tjenesten.

Ved fremvisning af et finsk studiekort får du rabat på studiemåltider på de studenterrestauranter, som er støtte af FPA.

Studenterorganisationer

Alle finske universiteter har deres egne studenterorganisationer. Medlemskab af studenterforeningen er obligatorisk for alle studerende på bachelor- og kandidatniveau. Medlemskabet er frivilligt for ph.d.-studerende. Du kan finde kontaktoplysninger til studenterforeningerne på universiteterne på de finske studenterforeningers netsted. 

Medlemskabet er frivilligt for studerende på professionshøjskoler. Du kan finde kontaktoplysninger til studenterforeningerne på SAMOK's netsted.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.