Studiestøtte til færøske studerende i udlandet

Studiestøtte til færøske studerende i udlandet
Her får du en beskrivelse af de studiestøtterettigheder og -krav, der sættes til dem som studerer udenfor Færøerne.

Som danske statsborgere kommer færøske studerende som regel under de danske ordninger hos Statens Uddannelsesstøtte (SU), når de studerer i Danmark såvel som i andre lande.  I de tilfælde færøske studerende er berettiget til støtte fra SU eller andre studiestøtteordninger, får de ikke støtte fra Studni.

Dog er der disse særlige ordninger for færøske studerende i udlandet:

  • ÚSUN-ordningen er en ordning for dem, der studerer uden for Norden.  ÚSUN kan give støtte til studieafgift og til leveomkostninger i de tilfælde, det ikke fås fra SU.
  • Rejsestøtte er en støtteordning til én rejse til Færøerne om året til den studerende og hans eller hendes barn.
  • Projektstøtte gives i form af rejsestøtte til et projekt, som foregår i et andet land end i studielandet.
  • Sproglig forberedelseskursus støttes forud for videregående uddannelser i ikke-engelsk-talende lande, hvis den studerende har planer om at studere i dette land/sprogområde.
  • I visse tilfælde gives der støtte til studerende i Norden til leveomkostninger og i særlige tilfælde til studieafgift.

Hvem kan få støtte?

Støtte til at studere i udlandet  gives til studieaktive fuldtidsstuderende, som lever op til kravet om  at få støtte på Færøerne, og har boet på Færøerne i minimum:

  • to af de sidste tre år før studiestart, eller
  • halvdelen af livet før studiestart

Hvordan får jeg støtte?

Mener du, at du muligvis er berettiget støtte fra en eller flere af de ovenfor nævnte støtteordninger, kan du sætte dig i forbindelse med Studni , som holder til i Torshavn:

Tlf:   +298 20 40 60

email: studni@studni.fo

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.