Sygdom under studier i Finland

Opiskelun aikainen sairastaminen Suomessa
Her kan du læse om studerendes ret til lægebehandling samt sygedagpenge til studerende, som modtager finsk uddannelsesstøtte. Desuden kan du læse om ydelser under sygdom for personer, som modtager uddannelsesstøtte fra andre lande.

Sundhedsydelser og lægebehandling for studerende i Finland

Som studerende ved en finsk uddannelsesinstitution har du ret til sundhedsydelser for studerende, som tilbydes af den kommune, hvor du studerer eller en anden autoriseret myndighed afhængigt af din hjemkommune. Sundhedsydelser for studerende består af sundhedsydelser, behandling ved sygdom og tandpleje. Hovedvægten bliver lagt på det forebyggende arbejde.

Det er som regel gratis at få sundhedsrådgivning, psykologhjælp og hjælp hos en socialrådgiver. Der opkræves som regel en afgift for lægebesøg. Denne afgift opkræves enten årligt eller for hver enkelt konsultation. Personer under 18 år skal ikke betale afgift for lægebesøg.

Den kommunale sundhedscentral (Hälsovårdscentralen) har ansvaret for sundhedsydelserne i skoler, på gymnasier, erhvervsuddannelser og professionshøjskoler.

Ansvaret for sundhedsydelserne på universiteter samt videnskabelige og kunstneriske højskoler varetages af Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). Studerende på en postgraduat uddannelse er ikke omfattet af sundhedsydelserne for studerende.

Hvis du har behov for nødvendig lægebehandling, som ikke er omfattet af sundhedsydelserne for studerende, kan du henvende dig til det offentlige sundhedssystem. Du kan få nødvendig lægebehandling til samme pris som kommunens indbyggere ved at fremvise legitimation (for eksempel kørekort eller pas) eller det europæiske sygesikringskort. Du skal desuden oplyse din faste adresse i et andet nordisk land. Hvis du har hjemkommune i Finland, får du alle de nødvendige sundhedsydelser via det offentlige sundhedssystem.

Sygedagpenge

Studerende, som modtager finsk uddannelsesstøtte

Indtægten for langtidssyge studerende, som bor permanent i Finland, er sikret i kraft af bopælsbaserede sygedagpenge. Der udbetales bopælsbaserede sygedagpenge til 16-67 årige fuldtidsstuderende som bliver syge under uddannelsen, og som derfor ikke er i stand til at passe studierne. I sygedagpengeperioden kan du dog studere i et begrænset omfang.

Sygesikringen for studerende fra de andre nordiske lande er derimod baseret på loven om social sikring og ikke loven om uddannelsesstøtte. En studerende, som er omfattet af den sociale sikring i et andet nordisk land og som modtager uddannelsesstøtte fra Finland, kan i forbindelse med sygdom i øjeblikket kun få indkomstbaserede sygedagpenge, som forudsætter, at man har arbejdet i en periode i det pågældende land. Du kan få yderligere oplysninger hos de sociale myndigheder i det land, hvor du studerer.

Man skal kun søge om sygedagpenge i forbindelse med længerevarende sygdom (mere end 2 måneder). I forbindelse med kortere sygdomsperioder er det mest hensigtsmæssigt at forblive inden for rammerne af uddannelsesstøtten.

Hvis Folkpensionsanstalten (FPA) beslutter at udbetale sygedagpenge, ophører udbetalingen af uddannelsesstøtte automatisk. Man skal således ikke selv afmelde uddannelsesstøtten, før man søger om sygedagpenge.

Sygedagpengesatsen for studerende beregnes enten på baggrund af arbejdsindtægt eller uddannelsesstøtte. Ud over sygedagpenge kan man også få almen boligstøtte under sygdom. Du søger om sygedagpenge og almen boligstøtte via FPA's netsted.

Studerende, som får uddannelsesstøtte fra et andet nordisk land

Studerende, som modtager uddannelsesstøtte fra et andet nordisk land men studerer i Finland, får som regel sygedagpenge via uddannelsesstøtten fra hjemlandet.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.