Sygesikring for studerende i Sverige

Sygesikring for studerende i Sverige
Læs om sygesikring ved studieophold i Sverige.

Studerende fra Norden har som udgangspunkt ret til nødvendig behandling i Sverige.

Hvis du ikke er folkeregistreret i Sverige

Hvis du som nordisk statsborger flytter til Sverige og bor her i under tolv måneder, regnes det normalt ikke for flytning.

Hvis du ikke er folkeregistreret i Sverige, er du stadig dækket af dit hjemlands sygesikring. Du vil da kun have ret til behandling i det svenske sygehusvæsen hvis du får behov for nødvendig behandling.

Du skal medbringe et europæisk sygesikringskort i tilfælde af at du bliver syg, når du opholder dig midlertidigt i Sverige.

Hvis du er folkeregistreret i Sverige

Hvis du har planer om at studere i Sverige i længere tid end et år, skal du normalt folkeregistreres i Sverige. Læs mere på vores side om folkeregistrering i Sverige. Du bør dog tage kontakt til den svenske socialsikringsmyndighed, Försäkringskassan, for få information om hvorvidt du bliver omfattet af svensk forsikring eller ikke, da det blandt andet vil afhænge af en række faktorer såsom boligforhold, hvor du får studiestøtte fra, tilknytning til tidligere bopælsland og forventet længde af ophold og eventuel tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er vigtigt at du husker at blive folkeregistreret inden de tolv måneder er gået – ellers kan du komme i en situation hvor du ikke er dækket af sygesikringen i hverken Sverige eller i dit hjemland.

Hvis du ved at du skal være i Sverige i mere end tolv måneder, er det en god idé at blive folkeregistreret hurtigst muligt.

Sygesikring for dig der modtager svensk uddannelsesstøtte

Sygdom og barselsorlov

På Centrala studiestödsnämndens side om sygdom og uddannelsesstøtte kan du finde information om hvad du skal gøre hvis du bliver syg, eller hvis du skal pleje en nærtstående.

Hvis du studerer og bliver så syg at du overhovedet ikke kan studere, kan det være muligt at du kan beholde din uddannelsesstøtte. Du finder information på Försäkringskassans netsted om hvad du skal gøre for at beholde din uddannelsesstøtte.

Hvis du har arbejdet i Sverige før du begyndte at studere, kan du have ret til at beholde dit indkomstgrundlag for sygedagpenge (SGI).

Hvis du er studerende og venter barn, bør du tage kontakt til Försäkringskassan, for information om reglerne for barselsorlov og hvor meget du vil være berettiget til.

Forsikringer

Du kan være forsikret på en anden måde ved sygdom - for eksempel gennem forskellige private forsikringer.

Hvis du er udvekslingsstudent eller ph.d.-studerende kan du have ret til en særlig sygeforsikring. Kontakt din uddannelsesinstitution for yderligere information.

Hvis du er studentermedlem i et fagforbund, kan du have en studieforsikring gennem fagforeningen.

Du kan også tegne en privat forsikring hos et forsikringsselskab.

Hvis du studerer i et andet land og bliver syg

Når du studerer i et andet nordisk land på en uddannelse og modtager studiestøtte fra CSN, er du berettiget til nødvendig sundhedspleje i løbet af den tid du befinder dig i det andet land. Du betaler lige meget for sundhedsplejen som borgerne i det land, hvor du opholder dig.

Hvis du arbejder ved siden af dine studier, gælder andre regler. Du kan få mere information om dette hos Försäkringskassan.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.