Sygesikring under studieophold på Færøerne

Sygesikring under studieophold på Færøerne
Som nordisk borger har du altid ret til gratis besøg hos kommunelægen og akutbehandling.

Alle personer, inklusiv studerende, som er folkeregistrerede på Færøerne, har ret til sundhedsydelser ifølge loven om sygeforsikring, se nærmere på Heilsutrygd.

Samtidig skal alle, som er fyldt 18 år betale 170,- kr plus 0,55% af sin skattepligtige indkomst (2015) om måneden til sygeforsikringen. Betalingen bliver automatisk opkrævet fra din A-indtægt. Hvis du ikke har en A-indtægt, får du en opkrævelse med posten.

Borgere fra rigsfællesskabet

Kommer du fra Danmark eller fra Grønland til Færøerne og bliver folkeregistreret her,  har du samme rettigheder som færinge,  hvad sygesikring angår. Her gælder ingen særlige regler for studerende.

Borgere uden for rigsfællesskabet

Kommer du derimod fra et nordisk land uden for det danske rigsfællesskab eller fra et andet land udenfor Norden, har du først ret til den offentlige sygesikring 6 uger efter, at du er blevet folkeregistreret.

Midlertidigt ophold

Er du på Færøerne som studerende eller som turist eller i andet øjemed i en periode, som er kortere end 180 dage, er du ikke forpligtiget til at være folkeregistreret, ej heller fuldt skattepligtig, og du er derfor ikke forpligtiget til at betale til sygeforsikringen. Du har således heller ikke ret til ydelser fra sygesikringen.

Som nordisk borger har du, uanset folkeregistrering eller ej, dog ret til gratis besøg hos kommunelægen og for akut behandling på et af sygehusene i landet.

Har du spørgsmål angående betalingen til sygeforsikringen, kan du kontakte TAKS, som er den færøske skattemyndighed.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.