Tjekliste ved flytning fra Island til et andet nordisk land

Gátlisti vegna flutnings frá Íslandi til hinna Norðurlandanna
Der er forskellige ting, man bør være opmærksom på ved flytning fra Island til et af de andre lande i Norden. Herunder kan man finde en liste over punkter, som det er klogt at huske på. Vær dog opmærksom på, at listen ikke er udtømmende, og at det er forskelligt, hvilke punkter der er relevante for hver enkelt.
 1. Registrering af bopæl foregår efter en nordisk aftale om optagelse i folkeregister. For at flytte folkeregisteradresse skal man henvende sig til den myndighed, der tager sig af optagelse i folkeregister i det land, som der flyttes til. I Danmark er det kommunerne, i Sverige og Norge er det skattemyndighederne, og i Finland er det Magistraterna. Ved optagelse i folkeregister udstedes der et personnummer.
 2. Det tilrådes at have tilstrækkeligt med penge med sig, så man kan forsørge sig selv de første uger eller måneder. Det er klogt at være opmærksom på, at man tit skal betale depositum for en lejebolig, og at det nogle gange kan tage tid at ekspedere ansøgninger, f.eks. om huslejetilskud eller om børnetilskud.
 3. Hvis man har udsigt til udbetalinger fra det offentlige forsikringssystem, skal man sætte sig i forbindelse med Statens Forsikringsinstitut (side på engelsk) inden flytningen. Dette er særlig vigtigt for dem, der modtager invalide- eller folkepension. Man skal i forbindelse med folkepensionen indgive selvangivelse i Island, men det bedste er at skaffe sig oplysninger herom hos Statens Forsikringsinstitut inden afrejsen.
 4. Børnetilskud udbetales i Island af skattemyndighederne, men sådan er det ikke i de andre nordiske lande, hvor de udbetales af, hvad der svarer til Statens Forsikringsinstitut, eller af kommunen (Danmark). Hvis det behøves, kan man skaffe sig en børnetilskudsattest hos Statsskattedirektoratet (side på engelsk), hvori det bekræftes, at retten til børnetilskud i Island ikke længere gælder. Man kan kun skaffe sig attesten efter flytningen. Men så henvender man sig med attesten til statens forsikringsinstitut i det land, som man er flyttet til. Det fremskynder processen, så at udbetaling af børnetilskud kan begynde i det nye land. Men det er ikke altid, at dette er nødvendigt.
 5. Gravide kvinder bør sætte sig grundigt ind i reglerne om barselsorlov, inden der tages beslutning om flytning, for det kan have stor betydning, hvor barnet bliver født. Desuden må man følge bestemte regler, hvis man skal kunne flytte retten til barselsorlov med sig fra land til land.
 6. De, der tager til udlandet for at studere, bør undersøge mulighederne for skattemæssig bopæl. Dette gælder f.eks. dem, der kommer tilbage til Island om sommeren for at arbejde. Statsskattedirektoratet giver nærmere oplysninger om skattemæssig bopæl.
 7. Det er nødvendigt at sætte sig godt ind i toldbestemmelserne, hvis man vil have bohave eller bil med sig til et andet nordisk land. Registreringsafgifterne for motorkøretøjer og omkostningerne ved flytning er tit høje, og derfor bør man undersøge sagen grundigt og regne ud, om det overhovedet kan betale sig at tage et køretøj med.
 8. Det kan være en god idé at undersøge, om det er nødvendigt at søge om autorisation eller arbejdstilladelse inden for den erhvervsgren, som du har tænkt dig at arbejde i. I nogle tilfælde kan ansøgningsprocessen tage tid, og det er derfor tilrådeligt at tænke på det i god tid.
 9. Personer, der flytter til udlandet for at arbejde, skal mindst tre uger i forvejen sætte sig i forbindelse med Arbejdsstyrelsen (side på engelsk) for at undersøge deres rettigheder og skaffe sig attesten U-1, som forkorter den tid, man kan komme til at vente på arbejdsløshedsunderstøttelse i tilfælde af, at man mister sit arbejde. For at få U-1 skal du fremvise en arbejdsattest fra din(e) arbejdsgiver(e) gennem de seneste tre år. Det kan også godt betale sig at tale med din fagforening, så at du hos dem kan få en attest, der dokumenterer de rettigheder, du har erhvervet hos dem. Det er vigtigt at sætte sig godt ind i alt det, man skal gøre, når man rejser ud, så du ikke mister rettigheder. Nærmere oplysninger fås hos Arbejdsstyrelsen.
 10. Er du arbejdsløs og har du modtaget arbejdsløshedsunderstøttelse i Island i mindst fire uger, har du på visse betingelser ret til at tage understøttelsen med dig ved flytning til et andet nordisk land. Det sker ved hjælp af attesten U-2, som kan fås hos Arbejdsstyrelsens servicekontorer (side på engelsk). Se nærmere vejledning herom i forbindelse med U-1 ovenfor. Man kan bevare understøttelsen i helt op til 3 måneder, mens man søger arbejde.
 11. Det er klogt at kontakte banken, f.eks. for at lukke konti, ændre adresse på konti eller få afviklet lån. Det kan også være fordelagtigt at have et brev eller en anbefaling af en slags med fra banken til at vise frem, når man begynder at lave transaktioner i en bank i det nye land.
 12. Det tilrådes at tage kontakt med lægen og få en lægeattest på et nordisk sprog eller på engelsk, hvis du lider af kroniske sygdomme, og en recept på nødvendig medicin til at have de første uger i det nye land.
 13. Glem ikke at kontakte forsikringsselskaber og opsige de forsikringer, du ikke længere har brug for. Hos dem kan man også få en attest om bonus på bilforsikring i Island, som måske kan give dig rettigheder i udlandet, hvis du skal have en bil forsikret dér.
 14. Man skal huske at opsige abonnement på tv, fitness, telefon o.lign.
 15. Vigtige dokumenter og papirer kan det være klogt at tage med sig, f.eks. anbefalinger, eksamensbeviser, børns vaccinationsbevis, eventuel vielsesattest og fødselsattest for alle familiens medlemmer.
 16. Man bør også sørge for, at post når frem, f.eks. ved at lade den eftersende til udlandet eller omadressere til familie, og ændre adresse ikke kun hos banker, men også hos andre institiutioner.
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.