Uddannelsessystemet på Åland

Utbildningssystemet på Åland
Her kan du læse om det ålandske uddannelsessystem, som består af førskole, grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse (professionsuddannelse og kurser) samt folkehøjskolekurser.

Ud over dette finder du direkte links til alle skoler på Åland, som tilbyder uddannelse efter grundskolen. Du finder også information om kurser i svensk for personer, som har et andet modersmål end svensk. Alle skoler på Åland har svensk som undervisningssprog. Voksenuddannelse tilbydes på gymnasie- og universitetsniveau.

Førskole

På Åland er førskolen integreret i børnehaven for 6-årige. Du kan få information om førskolen i din bopælskommune på Åland. Der er også andre muligheder end de kommunale børnehaver. For eksempel har Waldorfskolen også en børnehave med førskole, og det samme gælder St. Mårtens børnehave, som drives af Mariehamns menighed.

Grundskole

Der er undervisningspligt for alle børn på Åland. Undervisningspligten begynder, når barnet er syv år. Grundskolen er stort set gratis, når det gælder læremidler, støtte til elever, måltider og undervisning – i nogle tilfælde er der også gratis transport. Der tilbydes grundskoleundervisning i alle kommuner på Åland. Skolerne består som hovedregel af 1.-6. klassetrin eller 1.-9. klassetrin.  Ifølge lovgivningen har skoleåret mindst 188 arbejdsdage, og det indledes i midten af august og afsluttes den første uge i juni hvert år. 

Universitetet

Högskolan på Åland tilbyder professionsrettede uddannelser. 

Ungdomsuddannelser

Ålands gymnasium tilbyder almendannende gymnasieuddannelse eller grundlæggende erhvervsuddannelse. Alle, som har bestået prøverne i grundskolen i et af de nordiske lande, har ret til at søge om optagelse på en ungdomsuddannelse på Åland via det fælles optagelsessystem på Åland.

Andre uddannelser

Ålands musikinstitut tilbyder undervisning i musik og dans. Studierne ved musikinstituttet giver grundlæggende kendskab til musik eller dans med henblik på videre studier på et musikkonservatorium.

Du kan også følge forskellige kurser på åbent universitet. Kurserne er åbne for alle, og der er ingen formelle krav om tidligere uddannelse eller erhvervserfaring.

Medborgarinstitutet (Medis) er et uddannelsescenter, som tilbyder mange forskellige kurser.

Bel Canto r.f afholder sommerkurser og efterårskurser. Ansøgning sker via deres netsted.

Föreningen Bild- och Formskolan r.f. er en ideel forældreforening, som med økonomisk støtte fra Ålands Landskapsregering tilbyder kreative aktiviteter for primært børnehavebørn, skoleelever og unge.

Ålands läroavtalcenter varetager læreaftaleuddannelsen. Læreaftaleuddannelsen er en virksomhedsforlagt praktisk uddannelse, som kombineres med teoretiske studier.

Svensk som andetsprog

Medborgarinstitutet (Medis) tilbyder sprogkurser for personer, som har et andet modersmål end svensk, med henblik på videre studier på en svensksproget skole.

Nordisk overenskomst om adgang til videregående uddannelse

Den nordiske overenskomst om adgang til videregående uddannelse giver alle nordboere mulighed for at søge om optagelse på en offentlig videregående uddannelse i et andet nordisk land på samme eller tilsvarende vilkår som de øvrige borgere i landet. I henhold til aftalen bliver tilsvarende uddannelse, som er gennemført i et andet nordisk land, anerkendt ved eksamen på den finske videregående uddannelse. Uddannelsesbeviserne vurderes af den modtagende uddannelsesinstitution. Det er en god idé at undersøge, hvilke dokumenter uddannelsesinsitutionerne i Finland behøver for at kunne anerkende studierne.

Yderligere information

Kontakt myndighed

Hvis du har spørgsmål om det ålandske uddannelsessystem, kan du kontakte Utbildning och Lärande på Ålands landskapsregerings netsted

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.