Videregående erhvervsuddannelse i Sverige

Videregående erhvervsuddannelse i Sverige
Læs om videregående erhvervsuddannelse, optagelseskrav og hvad der adskiller videregående erhvervsuddannelser fra uddannelser på universitetet i Sverige.

Videregående erhvervsuddannelse

En videregående erhvervsuddannelse, yrkeshögskoleutbildning, kaldes for YH-utbildning (YH-uddannelse) i Sverige. YH-uddannelserne kombinerer teori med praktisk lærende på en arbejdsplads. Praktikken kaldes for Lärande i arbete (LIA) og er en vigtig del af en YH-uddannelse.

YH-uddannelser der er mindst et år lange afsluttes med en Yrkeshögskoleexamen. Uddannelser der er mindst to år lange afsluttes med en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Det er en nationalt godkendt og kvalitetssikret eksamen, der er velkendt hos de fleste virksomheder.

Uddannelserne tilbydes indenfor brancher hvor der findes behov for veluddannet arbejdskraft. Indholdet i YH-uddannelserne bygger på kundskab der er fremkommet ved produktion af varer og tjenester. Formålet er at de skal lede til et job eller egen virksomhed direkte efter du har taget eksamen. Indeholdet og studieretningerne på YH-uddannelserne varierer afhængigt af arbejdsmarkedets behov.

Der er både private og offentlige institutioner. Alle uddannelser er godkendte af Myndigheten för Yrkeshögskolan og de granskes regelbundet. Uddannelserne drives i samarbejde med erhvervslivet.

Uddannelser i Yrkeshögskolans regi

Yrkeshögskolans uddannelser er sat sammen på baggrund af erhvervslivets behov. De eftergymnasiale uddannelser giver kompetencer til erhvervsområder indenfor byggefag, IT, landbrug, mediefag, sundheds- og omsorgsfag, tekniske fag, turisme, restaurationsfag og økonomi.

Yrkeshögskolans uddannelser findes indenfor mange forskellige brancher i hele Sverige. Du finder information om de enkelte uddannelsesområder og uddannelsessteder på Yrkeshögskolens netsted.

Optagelse på en videregående erhvervsuddannelse i Sverige

For at søge om optagelse til en YH-uddannelse skal du opfylde adgangskravet om ”behörighet”. Kravene for dette er fælles for alle YH-uddannelser - det vigtigste er at du som ansøger bedømmes at gennemføre uddannelsen.

Adgangskrav

Du opfylder adgangskravet og har ”behörighet” hvis du opfylder noget af følgende:

  • Du har en eksamen (slutbetyg) fra et nationalt eller specialudformet program på ungdomsudannelsesniveau med minimum laveste karakter, bestået (godkänt).
  • Du har en eksamen (slutbetyg) fra en gymnasial voksenuddannelse med minimum laveste karakter, bestået (godkänt).
  • Du har svensk eller udenlandsk uddannelse som modsvarer kravene i punkt 1 eller 2.
  • Du er bosat i Danmark, Finland, Island eller Norge og opfylder der adgangskravene til modsvarende uddannelse.
  • Du har via svensk eller udenlandsk uddannelse praktisk erfaring eller også har du på grund af nogen anden omstændighed forudsætninger der gør at du kan tilgodegøre dig uddannelsen.

Adgangskravene tager ikke kun hensyn til formelle meriter, men også til den virkelige kompetence hos dig der ansøger.

Særlige krav om forkundskaber

Størstedelen af YH-uddannelser har ”särskilda förkunskapskrav” der indebærer at du skal have læst visse fag eller have arbejdslivserfaring for at kunne søge ind til uddannelsen. Information om dette findes i søgemotoren på Yrkeshogskolan.se under hver uddannelse.

Forskellen på yrkeshögskola og högskola/universitet

Der er ganske store forskelle mellem at studere på en yrkeshögskola og på en högskola eller et universitet. Her ser du de vigtigste forskelle:

Yrkeshögskola 

Antal år til eksamen: 1-2

Erhvervspræget studieretning: Ja

Teoretisk niveau: Middelhøj

Undervisningstimer/uge: 18 

Erhvervslivskontakt: Stor kontakt 

LIA/praktik: Ja

Högskola/universitet

Antal år til eksamen: 4-5

Erhvervspræget studieretning: Afhængig af uddannelse

Teoretisk niveau: Høj

Undervisningstimer/uge: 2-10

Erhvervslivskontakt: Lille eller ingen kontakt

LIA/praktik: Oftest ikke

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.