10 fakta om Norden og det nordiske samarbejde

Ny logo
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Vidste du, at Norden er en af verdens helt store økonomier? Eller at vi i Norden har haft fri bevægelighed på arbejdsmarkedet i over 60 år? Her får du 10 fakta om Norden og det nordiske samarbejde

1. Vi har et af de mest omfattende og ældste regionale, politiske samarbejder i verden, og vi vil være verdens mest bæredygtige og integrerede region.

 

2. Vi er blandt de rigeste i verden målt på BNP pr. indbygger og har haft succes med at tilpasse vores velfærdsmodel til den globale økonomi.

 

3. Vi har et åbent arbejdsmarked, som i over 60 år har gjort det muligt for nordiske statsborgere at arbejde i hele Norden.

 

4. Vi tager internationalt ansvar og er en udadvendt region, som har et omfattende samarbejde med en række internationale organisationer og vores nabolande, når vi f.eks. bekæmper menneskehandel og beskytter miljøet i Østersøen og det arktiske område.

 

5. Vi prioriterer børn og unges muligheder og støtter eksempelvis unge i at læse på videregående uddannelser i hele Norden.

 

6. Vi oplever stor interesse for nordisk arkitektur, film, mad, mode og musik i hele resten af verden. Vi vil være et synligt Norden og støtter nordisk kultur både i og uden for Norden, eksempelvis gennem uddelingen af Nordisk Råds priser.

 

7. Vi har en fantastisk og varieret natur og enorme naturressourcer, som vi er gode til at beskytte og udnytte til bæredygtig energi. Vi er et innovativt Norden, som samarbejder om at finde nye, smarte og bioøkonomiske løsninger.

 

8. Vi er blandt de højest uddannede befolkninger i verden og satser meget på at samarbejde om forskning både internt i Norden og med internationale partnere, f.eks. når vi bekæmper konsekvenser af klimaforandringerne.

 

9. Norden er en af de mest ligestillede regioner i verden. Ligestilling på arbejdsmarkedet har medvirket til Nordens økonomiske succes. Andelen af nordiske kvinder, som arbejder, er en af de højeste i verden, og nordiske mænd har verdensrekord i barselsorlov.

 

10. Vi ligger i toppen af mange af de internationale målinger for åbenhed, tillid, ytringsfrihed, miljø,
og lykke.