Ansættelsesvilkår

Verdensure
Photographer
Ricky John Molloy
Som medarbejder hos Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd får du mulighed for at skabe en international karriere med base i København. Du får en hverdag, som strækker sig over fjelde, gejsere, verdenshave, konferencerum og parlamenter. Uanset hvilken stilling, du bestrider, er dit mål at styrke et af verdens stærkeste regionale samarbejder.
Løn- og ansættelsesvilkår

Sekretariatet for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd er internationale organisationer, hvilket indebærer, at din løn er skattefri. I stedet betales en afgift, som går til de nordiske lande.
Vi har særlige løn- og arbejdsvilkår for vores medarbejdere.

Alle, der ansættes hos Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond, er ansat på nordiske vilkår med undtagelse af visse stillinger, blandt andet vikarer, projektansatte og studentermedhjælpere. De nordiske vilkår medfører en lang række fordele for dig, men indebærer også, at vores ansættelsesaftaler er tidsbegrænset til 5 år med mulighed for forlængelse i maksimalt 3 år derefter. Den maksimale ansættelsestid hos os er altså 8 år.

Hvis du kommer fra en stilling inden for staten i et af de nordiske lande, har du ret til orlov i den periode, hvor du arbejder hos os, men ansættelsestiden må ikke overskride 8 år. 

Hvis du vil vide mere om vores løn- og ansættelsesvilkår, bedes du kontakte HR-afdelingen via [hr@norden.org]. Vi svarer gerne på alle dine spørgsmål.

Der gælder de samme vilkår og fordele for Nordisk Ministerråd, Nordisk Råd og Nordisk Kulturfond nordiskkulturfond.org.

Arbejdstid og ferie

Arbejdstiden følger som hovedregel arbejdstiden for statsligt ansatte i Danmark. Vi har en gennemsnitlig arbejdsuge på 38 timer med henholdsvis sommer- og vintertid. Det betyder, at vi fra september til maj arbejder 39 timer om ugen fra klokken 08.30 til 16.30 (fredage til 15.30). I sommermånederne, fra juni til august, arbejder vi 35 timer om ugen. Vi har flextid og giver mulighed for at afspadsere 2 dage om måneden.

Vi har 37 feriedage.

Pension

Som ansat bliver du gratis tilmeldt den danske tjenestemandspensionsordning. Efter din tjeneste ophører, har du ret til pension fra den danske stat. En af forudsætningerne for optjeningen af pension er, at du har været ansat hos os i et år. Pensionens størrelse afhænger dels af din løn ved ophøret af din ansættelse og dels af, hvor mange hele år du har arbejdet hos Nordisk Ministerråd. 

Information om pension til nyansatte

 

Trivsel og sundhedsfremme

Vi går meget op i, at du skal trives hos os, og at du skal have det godt både på arbejdet og i din fritid. Derfor tilbyder vi en række fordele, som har en direkte tilknytning til dit velbefindende.

Du har ret til et årligt motionsbidrag, som for eksempel kan anvendes til medlemskab i en sportsklub, årskort i en svømmehal eller leje af bane til badminton eller tennis.

Som ansat hos os har du også ret til et antal gratis besøg hos fysioterapeut, kiropraktor og psykolog hvert år. Du har også ret til at få en influenzavaccination om året.

Hvis dit arbejde indebærer, at du sidder meget foran en skærm, har du ret til formålstjenlig kontrol af øjne og syn med jævne mellemrum. Ved behov kan du på vores regning få specielle briller, som er tilpasset skærmarbejde.

Trivsel handler dog om mere og andet end et godt helbred. Det handler også om god mad, fornøjelser og godt selskab.

Vores kantine serverer en helt fantastisk frokost med en varieret salatbar, en varm ret, oste og frugt hver dag.

Paraplyen er en ”paraplyorganisation” for alle de klubber og foreninger, der er aktive i vores organisationer. Inden for Paraplyens rammer er der klubber, der beskæftiger sig med blandt andet mad og vin, teater, biografture, badminton og fodbold.

Sammen med dejlige kolleger kan du og din familie for eksempel gå til koncerter, deltage i madlavningskurser, gå til vinsmagninger eller til fodboldkampe. Alt efter smag og behag. Al klubvirksomhed er støttet af arbejdsgiveren, og vi er meget omhyggelige med at byde alle vores nyansatte inden for i varmen!

Paraplyen har også ansvaret for at arrangere sommerfest, julefest og efterårsudflugt.

Flyt til København

Det er et stort skridt at flytte til et andet land. Det kan være svært at søge bolig, finde skole eller børnehave til børnene og orientere sig i et nyt lands bureaukrati.

Det ved vi godt, og derfor gør vi vores yderste for at hjælpe dig og din familie godt på vej.

Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd har udarbejdet en komplet servicepakke til dig, der flytter til København for at begynde at arbejde hos os i Nordens Hus.

Inden din flytning bliver du kontaktet af en relocation-agent, der fungerer som din støtteperson i din første tid her i København.

Han eller hun hjælper dig med at finde et sted at bo. Du får konkret hjælp med at vælge boligområde og information om prisniveauer og aftaletyper. Inden du starter hos os, inviterer vi dig og din familie en tur til København, så vi sammen med agenten kan se på ledige lejelejligheder, der opfylder jeres ønsker. Du får hjælp med at åbne en bankkonto, skaffe et CPR-nummer, oprette telefonabonnement og vælge en læge.

Ved behov står vi også for udgifterne til advokatbistand.

Vi betaler for din flytning, og du får desuden et etableringsbidrag, som hjælper dig med at komme på plads i din nye hjemby.

Hvis du har familie, hjælper vi naturligvis også dem med at komme på plads. Relocation-agenten hjælper dig med at finde skole og børnehave.

Vi har også et særligt program, som støtter medflyttende partnere. Du og din partner vælger selv, hvad I vil have hjælp med. Vi tilbyder støtte til jobsøgning i Københavnsområdet, men også hjælp med at finde sociale netværk og fritidsvirksomhed her i København.

Flyttehjælp

Hvis du flytter til Danmark i forbindelse med ansættelsen, står vi for flytteudgifterne.

Hvis du flytter til Danmark i forbindelse med din ansættelse, står vi for flytteudgifterne. Vi tilbyder dig også hjælp via en relocation-agent, som hjælper dig med at finde en bolig og guider dig gennem andre udfordringer, der kan opstå i forbindelse med din flytning til Danmark.

 Vi udbetaler også et såkaldt etableringsbidrag til dig for at hjælpe dig med at komme på plads i dit nye hjemland. Derudover har du ret til en række løntillæg, afhængigt af om du flytter hertil med eller uden familie. Du har også ret til én betalt hjemrejse om året.

Når du flytter til Danmark, bliver du omfattet af det danske social- og sundhedssystem.

Kompetenceudvikling og udslusning (outplacement)

Vores ambition er, at alle, der arbejder inden for det nordiske samarbejde, skal være så kvalificerede og kompetente som muligt. Vi stræber også efter, at du som medarbejder hos os skal have mulighed for løbende at udvikle dine færdigheder. Derfor satser vi meget på aktiv kompetenceudvikling.

Vi tilbyder kurser og uddannelsesmuligheder, som er direkte knyttet til dit arbejde, men når du har arbejdet her i nogle år, får du også mulighed for at deltage i andre typer uddannelse, som styrker din professionelle udvikling.

Eftersom alle ansættelser hos os er tidsbegrænsede, er det også vigtigt for os at hjælpe vores medarbejdere videre, når deres tid hos os er slut. Når du arbejder hos os på ottende år, får du mulighed for at deltage i vores outplacement-program. I praksis betyder det, at vi giver dig forskellige former for konkret hjælp på din vej mod nye, spændende jobmuligheder.