Derfor er der mindre summen i Norden

Gul blomst
Fotograf
Gert S Laursen/Ritzau Scanpix
Hvor ville det være skønt at slippe for den her irriterende blomsterflue! Eller? Nej – det ville slet ikke være skønt! Blomsterfluen er et af de vigtigste insekter i Norden sammen med vilde bier, humlebier og sommerfugle.

Blomsterfluer er bestøvende insekter. Det betyder, at de overfører pollen fra en plante til en anden, så de bliver befrugtet og kan sætte frø og frugt. De bestøvende insekter spiller har en stor betydning for, at vi kan få mad på bordet.

Men en del af de bestøvende insekter har det svært i Norden.   

Problemet er, at naturområderne i Norden bliver mindre og mere usammenhængende. Når græsningsarealer gror til, vådområder drænes, skoven dyrkes og naturområder omdannes til dyrkningsarealer, som behandles med forskellige sprøjtemidler, får de vilde blomster og insekter dårligere vilkår.

I Norden er disse insekter frem for alt vigtige for dyrkningen af olieplanter som raps og hør, bælgplanter som bønner og ærter og for kløverplanten.

Og for vores haveejere, som får et betydeligt bedre udbytte, hvis frugttræer og bærbuske bestøves af insekter. 

Ifølge FN's biodiversitetspanel (IPBES) falder antallet af bestøvende insekter over hele verden – og det er en trussel mod afgrøderne, som har en værdi af 577 milliarder dollar om året.

Fakta:

  • I Sverige er en tiendedel af sommerfuglene truede, og en tredjedel af biarterne er med på den nationale rødliste. 
  • I Norge er 16 procent af de rødlistede bestøvende insekter truede. Omkring en femtedel af de vilde biarter er truede. 
  • I Danmark er en femtedel af 292 vilde biarter truede. 25 procent af sommerfuglearterne er udrydningstruede.

Det kan du gøre:

  • Dyrk insektvenlige blomster. Overalt!
  • Drop ukrudtsmidlerne.
  • Lad være med at slå græsplænen – lav en eng i stedet!
  • Ryd ikke for meget op i haven, lad gamle træer blive stående.
  • Byg et bihotel!