Det er aldrig for sent at blive naturkæmper

Tallet 15
Fotograf
Mika Baumeister / Unsplash.com
Kæmper du for klimaet? Godt! Så kæmper du også for biologisk mangfoldighed. For klimaet og den biologiske mangfoldighed er nemlig tæt forbundne.

Øget biologisk mangfoldighed kan både bremse og mildne effekterne af klimaforandringerne. 

Samtidig er klimaforandringerne en af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed. 

Her er nogle eksempler: 

 • Havene absorberer omkring en tredjedel af verdens udslip af kuldioxid, som ellers ville cirkulere i atmosfæren. Men når vi ødelægger økosystemerne i havene, skaber vi dårligere betingelser for at lagre drivhusgasser der. 
 • Når vi i fremtiden skal beskytte os mod mere ekstremt vejr, kan vi få hjælp af en artsrig og dermed mere modstandsdygtig natur. Skove med mange arter er mere modstandsdygtige mod skadevoldere og har lavere risiko for skovbrande.
 • Vådområder og skove kan tage imod store regnmængder og hjælpe med at nedkøle områder under hedebølger og mindske risikoen for oversvømmelser. 
 • En global temperaturstigning på 1,5 grader kan betyde, at 70 procent af verdens koralrev forsvinder. Hvis korallerne forsvinder, vil mange af de fisk, som finder deres føde blandt korallerne, også forsvinde. 
 • I økosystemer, som tidligere kun i mindre grad er blevet påvirket af menneskelig aktivitet, for eksempel tundraen, taigaen og regioner som Grønland, kan man nu tydeligt mærke effekterne af klimaforandringerne.
 • Landbruget og kødproduktionen skaber problemer både for den biologiske mangfoldighed og klimaet over hele verden. Interessen for "carbon farming" er nu også stigende i Norden. Det betyder, at jordbrugere ændrer deres land- og skovbrugsmetoder, så der frigøres mindre kuldioxid til atmosfæren. Det kan for eksempel være at binde mere organisk materiale i jorden, genplante skov på marker og beskytte vådområder. 
 • "Nature based solutions", som vi hører om i klimadebatten, betyder at naturen og den biologiske mangfoldighed kan bidrage til at forebygge og bremse klimaforandringerne. 

Fakta:

 • En million af verdens dyre- og plantearter er i fare for at forsvinde – mange af dem allerede inden for 10 år. Det er en nødsituation, som sætter menneskehedens fremtid på spil. Her er de fem vigtigste grunde til, at det er kommet så vidt:  
 • 1. Dyr og natur fortrænges, når mennesker bruger jorden og vandet. 2. Vi jager og fisker for hårdt 3. Klimaforandringerne 4. Forurening 5. Spredningen af fremmede arter.

Det kan du gøre:

 • Læs mere om forbindelsen mellem klimaforandringerne og biodiversitetskrisen.
 • Engagér dig i arbejdet for at klima- og naturkrisen skal løses på samme tid. Her finder du vores toolkit for viden og forandring: