En stærk økonomi med geografiske variationer

Escalators
Fotograf
Christian Deknock, Unsplash
Når det gælder den økonomiske udvikling, klarer de nordiske lande sig generelt klart bedre end gennemsnittet for EU til trods for de fortsatte efterdønninger efter finanskrisen. Set fra et makroregionalt perspektiv er Norden en meget sammenhængende region. Ikke desto mindre er der store og økonomisk signifikante variationer på regionalt plan.

Ser man nærmere på de enkelte lande, viser det sig, at mange af de tyndtbefolkede områder halter længere og længere efter storbyerne. De nordlige dele af Danmark, Finland og Sverige ligger dog alle højt placeret på det mere bredt skuende European Social Progress Index.

Når det gælder innovation, ligger de nordiske lande også højt placeret, og andelen af arbejdspladser i vidensintensive sektorer er et godt stykke over gennemsnittet for EU’s 28 medlemslande. De nordiske lande fastholder en stærk position på området for grønne løsninger, men mange af deres europæiske konkurrenter er begyndt at hale ind på dem.

Norden er fortsat en attraktiv region for udenlandske investeringer og står for 7 % af Europas samlede indgående direkte investeringer (FDI), selvom landene kun udgør en lille del af den samlede europæiske befolkning (mindre end 4 %).

Overordnet set er den nordiske økonomi sund, og på trods af udfordringer i form af forandringer på det globale marked er de nordiske lande kommet sig imponerende hurtigt efter finanskrisen.

Download afsnittet om økonomi:

Kontaktperson