Først fik planeten feber – og så blev det din tur

Mand med maske
Fotograf
Pille Riis Priske/ Unsplash.com
At Norden hænger sammen med resten af verden har måske aldrig været tydeligere end under coronakrisen. Der gik ikke mange uger fra opdagelsen af virussen i Wuhan til barerne blev lukket i København og Reykjavik.

Forskerne mener, at coronavirus kommer fra naturen. Når vilde dyr fortrænges fra deres naturlige områder – for eksempel på grund af ødelæggelse af skov, klimaforandringer eller når de handles på dyremarkeder – kommer de tættere på mennesker og kan sprede sygdomme, som hidtil har været ukendte. 

Også når vilde dyr indfanges, fordi vi vil have deres kød eller skind, er der risiko for, at de overfører sygdomme til mennesker. 

Ifølge FN's Miljøprogram (UNEP) har der aldrig eksisteret så mange muligheder for overførsel af sygdomme fra dyr til mennesker som nu.

At bevare naturen og at genoprette ødelagt natur er afgørende for de vilde dyr og planter, for mennesker og for klimaet. Vi ved, at en mangfoldig natur er vigtig for økosystemernes modstandsdygtighed.

Fakta:

  • Ifølge FN's biodiversitetspanel er der blevet fældet 290 millioner hektar urskov i verden siden 1990. 
  • En halv million af verdens landlevende arter mangler tilstrækkeligt store livsmiljøer for at kunne overleve på lang sigt.  

Det kan du gøre:

  • Køb ikke varer, som er lavet af truede vilde dyr og planter – hverken hjemme eller i andre lande.
  • Engagér dig i kampen for naturen, biodiversiteten og klimaet ved at deltage i den demokratiske debat, ungdomsorganisationer og miljøorganisationer!
  • Giv dit bidrag til, at de nye globale mål for biodiversitet reelt fører til forandring. 

Du kan starte med at samle dine venner, sætte dig ind i stoffet og formulere dine synspunkter i vores toolkit for viden og forandring. Budskabet bliver formidlet videre til de igangværende forhandlinger om nye globale biodiversitetsmål. 

Eller du kan diskutere med andre miljøengagerede unge fra Norden i Facebookgruppen Nordic Youth Biodiversity Network.