Fokus på nogle få aktuelle politiske områder

Painting
Fotograf
Bench Accounting, Unsplash
State of the Nordic Region publiceres hvert andet år, og ud over de centrale afsnit om demografi, økonomi, arbejdsstyrke og uddannelse indeholder rapporten også en række fokusafsnit, som varierer fra udgave til udgave. Indholdet i disse afsnit er særligt udvalgt til at afspejle en relevant global dagsorden eller kaste lys over et aktuelt politisk emne i Norden.

I 2018-udgaven af State of the Nordic Region er fokusområderne bioøkonomi, digitalisering, sundhed og velfærd samt kunst og kultur.

Den nye bioøkonomi og omstillingen fra en fossilbaseret til en biobaseret økonomi er et område, som indebærer et enormt potentiale for hele Norden. Bioøkonomi udgør allerede omkring 10 % af den samlede nordiske økonomi og har potentiale til at vokse yderligere inden for områder som fiskeri, havbrug, skovbrug og bioenergi.

Når det gælder digitalisering og eksempelvis bredbåndsdækning, befinder de nordiske lande sig helt fremme i førerfeltet. Norden er en af de mest digitaliserede regioner i verden og har de mest avancerede digitale offentlige tjenester.

På trods af intentionen om at opretholde en intakt velfærdsstat er det en udfordring at sikre tjenesteudbud og sundhedsydelser i de mere afsidesliggende egne. Digitale sundhedsløsninger vil eventuelt kunne fungere som en modgift til denne voksende sociale ulighed.

Endelig er det nordiske samarbejde i meget høj grad baseret på det faktum, at de fem lande og tre selvstyrende områder, som Norden består af, har relativt ensartede værdier og normer. Ikke desto mindre viser en gennemgang af kulturforbrug og vaner tydeligt, at der er variationer mellem de forskellige dele af Norden.

Download publikationens fokusafsnit:

Kontaktperson