Folkemødet 2021

Publikum ved Folkemødet
Fotograf
Joshua Tree Photography
Folkemødet på Bornholm sætter igen rammen for politisk debat i øjenhøjde. Det nordiske samarbejde deltager med fire højaktuelle arrangementer samt toptunede paneldeltagere, der vil drøfte udfordringer anno 2021 samt nordiske løsninger i forhold til at skabe verdens mest bæredygtige og integrerede region.
På Folkemødet 2021 vil Nordisk Råds præsident, Bertel Haarder, byde op til en debat om Arktis. Annette Lind, viceordførende i Nordisk Råd, åbner op for en drøftelse af et nordisk kriseberedskab. Vi skal også se på bæredygtige løsninger og blive klogere på, hvad Nordic Innovations nye Playbook kan i den forbindelse. Vi er i selskab med mange dygtige paneldeltagere, og ikke alle er altid enige. Fx har Danmarks socialdemokratiske Ungdom og deres nordiske søsterorganisationer en klar opfordring til endnu mere nordisk samarbejde. Unge har det svært under coronaen. Det vil vi gøre noget ved, og derfor har vi budt UNICEF og ungdomsorganisationer til en drøftelse af unge og ensomhed – og hvad vi i Norden sammen kan gøre for at hjælpe dem.   To af vores debatter på Folkemødet 2021 bliver live-streamet på folkemoedet.dk og kan efterfølgende ses her på norden.org:

Video fra: Vejen ud af krisen er grøn og nordisk

Video fra: Udsatte og ensomme unge i en coronatid

Vores debatter på Folkemødet 2021

17. juni kl. 9.15: Vejen ud af krisen er grøn og nordisk (LIVE-stream)

Hvad kræver det at komme ud af krisen og videre på en grøn og nordisk måde? Det spørgsmål stiller vi til politikere og erhvervslivet. Vi skal debattere, hvad Danmark sammen med resten af Norden kan gøre, og om der bliver gjort nok. Derudover bliver vi præsenteret for et konkret værktøj; Nordic Circular Economy Playbook, der hjælper virksomheder til prøve sig selv af i forhold til at gå all in på en bæredygtig produktion.

17. juni kl. 10.15: Udsatte og ensomme unge i en corona-tid (LIVE-stream)

Hvordan har børn og unge klaret sig under COVID19? Er fx ensomhed blev mere udbredt? Og hvordan har særligt udsatte børn det egentlig i disse tider? Covid19 har i hele verden betydet omfattende tiltag og restriktioner for at hindre smittespredning. Vi har også alle måtte ændre vores hverdag i Danmark og i Norden. Børn og unge er – måske i særlig høj grad - blevet påvirket af restriktionerne, men er de blevet hørt? Det er også et spørgsmål, som vi skal diskutere. Måske er det ikke sidste gang, at myndighederne må tage alvorlige beslutninger om restriktioner. Og hvad gør vi så? Det spørger vi panel og publikum om.

17. juni kl. 14.00: Arktis, hvad kan Danmark og Norden stille op?

Nordisk Råds præsident, Bertel Haarder, byder op til drøftelse af, hvad Danmark og Norden kan stille op i forhold til Arktis. Et Arktis, som har fået fornyet interesse fra USA, Kina og Rusland. Og ikke uden grund. Arktis er et område af storpolitisk betydning. Nye transportveje, et strategisk sikkerhedsområde og enorme naturreserver står på spil. For nu at nævne nogle af de mest oplagte temaer. Arktis er også et anliggende for Danmark og Rigsfællesskabet og for flere andre nordiske lande, der geografisk udgør en del af det enorme område.

17. juni kl. 15.00: Fælles nordisk kriseberedskab

Danmark skal sammen med de andre nordiske lande have et styrket beredskabssamarbejde, lyder det fra Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd.

Danmark, Norden og resten af verden var ikke klar på COVID19. Det er en pointe, der er er blevet fremhævet fra flere sider. Mange lande rundt omkring i verden lukkede sig om sig selv og glemte muligheden for at samarbejde sig ud af krisen, lyder kritikken. Det må ikke ske i Norden, og derfor skal vi have et beredskabssamarbejde.

'Men hvad skal sådan et beredskab indeholde? Er det muligt? Og er Danmark og resten af Norden villige til at følge en fælles linje næste gang, verden rammes af en sundhedskrise eller lignende? Det spørger vi panel og publikum om.