Generation 2030: Nordisk program for Agenda 2030

I am Generation 2030
Photographer
norden.org
5. september 2017 vedtog de nordiske samarbejdsministre programmet ”Generation 2030”. Programmet skal bidrage til samarbejde omkring de nordiske landes fælles udfordringer når det gælder opnåelsen af FN’s 2030 Agenda og de 17 verdensmål i Norden.

Da FN i september 2015 vedtog en global agenda for bæredygtig udvikling - Agenda 2030 med dens 17 verdensmål (Sustainable Development Goals – SDGs) og 169 undermålsætninger - forpligtede de nordiske lande sig tilsammen med resten af FNs medlemslande til at implementere agendaen, også herhjemme i Norden. For at synliggøre og styrke denne dagsorden i det nordiske samarbejde vedtog landene i regi af Nordisk ministerråd at igangsætte et Nordisk program for gennemførelsen af Agenda 2030 under titlen ”Generation 2030”.

”Generation 2030” lægger vægt på at inddrage børn og unge som aktører for forandring, nu og for fremtiden. Programmet har tre overordnede målsætninger. Det skal:   

  • Sikre at Nordisk ministerråds arbejde bidrager til gennemførelsen af Agenda 2030 gennem politisk fokus og relevante projekter
  • Bidrage til engagement og vidensdeling omkring Agenda 2030 i Norden
  • Synliggøre Nordisk ministerråds arbejde med Agenda 2030 i Norden og internationalt
     

Formålet er dermed ikke at koordinere nordisk national implementering af SDG’erne, men snarere at bidrage til realiseringen af disse med relevante analyser, vidensdeling og debat, metodeudvikling samt at engagere nordiske civilsamfundsorganisationer, privatsektoren, nordiske forskernetværk og ungdomsorganisationer i arbejdet med Agenda 2030 i Norden.   

Med ”Generation 2030” sætter de nordiske lande særligt fokus der hvor Norden har fælles udfordringer for at opnå de 17 verdensmål, hvilket betyder, at der i perioden frem til 2020 er fokus på bæredygtigt forbrug og produktion. Bæredygtigt forbrug og produktion er i høj grad en tværgående tematik i 2030-agendaen og fremhæves blandt andet i rapporten Bumps on the road to 2030 som et af de områder hvor Norden har længst igen og som et område der har indflydelse på opnåelsen af flere af agendaens målsætninger.

Programmet er udviklet på baggrund af kortlægningen Sustainable Development Action – the Nordic Way (2017) og i dialog med en lang række nordiske aktører fra civilsamfund, privatsektoren og ungdomsorganisationer. Kortlægningen viser på et stort potentiale for nordisk samarbejde omkring agendaen samt bekræfter, at der allerede findes mange koblinger mellem Nordisk ministerråds nuværende virksomhed og bæredygtighedsstrategi ”Et Godt liv i et bæredygtigt Norden” og 2030-agendaen.

Programmet blev vedtaget af de nordiske samarbejdsministre d. 5. september 2017. Det totale budget for programmet indtil 2020 er 12,9 millioner danske kroner. For mere information kontakt venligst Nordisk ministerråds sekretariat.