Hvad koster lidt ny jord, hr. Regnorm?

Skovl med jord
Fotograf
Neslihan Gunaydi / Unsplash.com
Du får din yndlingspære, dit rene vand, din morgenkaffe og din dejlige skovtur, fordi naturen konstant leverer varen. Men tabet af biologisk mangfoldighed og kollapsede økosystemer anses for at være en af de største risici i det kommende årti.

I forbindelse med World Economic Forum i januar 2020 udpegede 750 eksperter og beslutningstagere de fem problemer, som bekymrede dem mest. For første gang handlede alle fem globale trusler om miljøet. Er det ikke typisk, at det først er, når naturens ressourcer mindskes eller helt forsvinder, at den økonomiske værdi af dem bliver tydelig?

FN's biodiversitetspanel vurderer, at en million af verdens otte millioner arter er truet af udryddelse – mange af dem inden for de nærmeste årtier. 

Ingen forskere ved, hvor mange arter, der kan forsvinde, før naturen mister sin evne til af forsørge os. Men vi ved, at alt for mange planter og dyr trues af udryddelse, når deres livsmiljøer bliver ødelagt. 

Vores økonomier er afhængige af, at naturen fortsætter med at levere sine tjenester. Skovene og havene hjælper os med at rense luften og regulere klimaet ved at optage kuldioxid. Insekterne hjælper os med at nedbryde affald og giftstoffer, danne ny muldjord, bekæmpe skadedyr og bestøve vores planter. 

Naturen forsørger os ved at give os korn, fisk, træ og bioenergi.

Naturens ressourcer anses ofte for at være gratis, selvom de anslås at have en værdi på cirka 125 billioner USD årligt. Men hvis de opfattes som gratis, er der intet økonomisk incitament for at være bekymret for økosystemerne. 

Fakta:

  • En million af verdens dyre- og plantearter er i fare for at forsvinde – mange af dem allerede inden for 10 år. Det er en nødsituation, som sætter menneskehedens fremtid på spil. Her er de fem vigtigste grunde til, at det er kommet så vidt:  
  • 1. Dyr og natur fortrænges, når mennesker bruger jorden og vandet. 2. Vi jager og fisker for hårdt 3. Klimaforandringerne 4. Forurening 5. Spredningen af fremmede arter.

Det kan du gøre:

  • Engagér dig og stil krav til politikere og virksomheder om at værdsætte naturens ressourcer, så de kan træffe kloge og bæredygtige beslutninger.