Indflydelse og deltagelse for børn og unge

Demonstration
Fotograf
Oddleiv Apneseth/norden.org
Ifølge FN's Børnekonvention har alle børn ret til at få deres stemme hørt i sager som vedrører dem. Men hvordan skal det foregå i praksis? Vi har samlet ni konkrete eksempler i bogen "Do rights! Nordic perspectives on child and youth participation".

Der er et eksempel fra hvert nordisk land, Grønland, Færøerne og Åland samt et samisk eksempel. Hvert kapitel findes både på originalsproget og i en engelsk version.

Bogen skal fungere som inspiration for myndigheder, organisationer og individer som har et ansvar for børn og unges deltagelse.

Deltagelse er ikke kun en rettighed for drenge og piger samt unge kvinder og mænd. Deltagelse fører også til bedre beslutningstagen, mere engagerede medborgere samt et mere inkluderende samfund.

De ni eksempler i bogen giver nogle perspektiver på spørgsmålet om børn og unges deltagelse og indflydelse. På denne side vil vi publicere flere eksempler som vi kan blive inspireret af og lære af. Vi indsamler også videoklip og tekster med og af eksperter inden for børne- og ungeområdet.

Her finder du bogen: