International profilering af Norden

Munchies Festival presents The Nordics
Photographer
Vice Media
Norden har momentum internationalt. Med en fælles profilering af Norden ønsker vi at fremhæve det, som vi har til fælles: Vores nordiske perspektiv, vores værdier og en kultur, som udspringer af en fælles historie.

På opdrag af de nordiske samarbejdsministre har Nordisk Ministerråds sekretariat udarbejdet en strategi for international profilering og positionering af Norden. Strategien er bredt forankring i omverdenen, i de nordiske landes offentlige og private sektorer og internt i det nordiske samarbejdes netværk. Nordisk Minsterråds sekretariatet står for at administrere og koordinere arbejdet med strategien i dialog og samarbejde med landene.

De nordiske lande er fælles om værdier som åbenhed, tillid, nytænkning, bæredygtighed og medmenneskelighed. De værdier og flere andre skal nu synliggøres og profileres i et ambitiøst initiativ, der skal signalere, at de nordiske lande er stærkere sammen end hver for sig.

Strategien opstiller strategiske retningslinjer for, hvordan Norden og dens interessenter skal profileres internationalt og er et tilbud til alle aktører, også uden for det officielle nordiske samarbejde.

Norden har momentum. Det ønsker vi at udnytte og søsætter nu et profileringsprojekt der med opbakning fra 5 samarbejdsministre griber summen af de fælles nordiske værdier, symboler, oplevelser og associationer, og som kan positionere og differentiere regionen i forhold til resten af verden.