Internationalt samarbejde

Norden och EU
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Nordisk Råd er udadvendt og har et tæt samarbejde med en række internationale, regionale og nationale parlamentariske organisationer udenfor Norden.

Parlamentarikerne i Nordisk Råd deltager i øget grad i samarbejde i Østersøregionen, der er ved at blive en stærk vækstregion i Europa.

Allerede inden den genvundne selvstændighed i sommeren 1991, var der etableret samarbejde med de tre baltiske lande. Samarbejdet er gået ind i en ny fase efter de tre landes EU medlemskab fra 2004, men der er fortsat tale om tætte kontakter med Baltisk Forsamling.

Nordisk Råd har forstærket samarbejdet med russiske parlamentarikere både regionalt i Nordvestrusland og centralt med Statsdumaen og Føderationsrådet i Moskva. Målet er at tage fat på udfordringerne på blandt andet miljøområdet i Østersø- og Barentsregionen samt det Arktiske område.

De seneste år har Nordisk Råd sammen med Baltisk Forsamling arrangeret rundbordssamtaler med politikere fra Hviderusland både fra Parlamentet og fra oppositionspartier, der ikke for tiden er repræsenteret i Parlamentet. Efter arrestationer af blandt andet kandidater til præsidentvalget i Hviderusland i december 2010 er kontakterne til det officielle Hviderusland dog aktuelt nedfrosset.

Samarbejdet med Vestnorden og med Nordens nabolande mod vest er højt prioriteret i det nordiske samarbejde. Det arktiske område omfatter også nordiske lande herunder Grønland. De nordligste egne har på en gang en helt unik natur og er samtidig miljømæssigt yderst sårbare i en tid med hastige klimaforandringer.

Nordisk Råds kontakter med tyske parlamentariker sker især gennem samarbejdet i den parlamentariske Østersøkonference (BSPC) hvor såvel Forbundsdagen i Berlin som parlamenterne i de nordlige tyske delstater er repræsenteret. Nordisk Råd og den tyske Forbundsdag har tidligere i fællesskab arrangeret ”Nordische Tage” i Berlin år 2001 og 2004.

Nordisk Råds kontakter med polske parlamentarikere sker også gennem samarbejdet i den parlamentariske Østersøkonference (BSPC). Tilsvarende har Nordisk Råd haft visse kontakter med blandt andet The Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) og The Adriatic-Ionian Initiative (AII). Der er interesse på Balkan om at lære af Nordens positive erfaringer med regionalt samarbejde.

Nordisk Råds præsidium drøfter samfundssikkerhed, og har fulgt den tidligere norske forsvars- og udenrigsminister Thorvald Stoltenberg, der har fremlagt en rapport til de nordiske udenrigsministre om tættere samarbejde om udenrigs- og sikkerhedspolitik. Rapportens konklusioner  støttes af Nordisk Råd,  der opfordrer de nordiske regeringer til at følge op på disse forslag.

Isbjerge
Fotograf
norden.org/Marianne Neraal