Kom igen Norden – bliv den bedste i klassen til biologisk mangfoldighed!

Arterne på planeten
Fotograf
Markus Spiske /Unsplash.com
De nordiske lande er bedst i verden til næsten alt – eller? Nja, vi er ikke ligefrem i toppen, når det gælder biologisk mangfoldighed. Vi lever heller ikke helt op til de 20 mål i FN's Biodiversitetskonvention, som udløber i år. Det er der næsten ingen lande i verden, der gør.

I 2010 blev verdens lande enige om 20 konkrete mål for at stoppe udryddelsen af arter. Blandt andet skal 17 procent af landjorden og 10 procent af havene beskyttes. Dette er et af få mål, som bliver opfyldt. 

Næsten alle 196 lande, som har underskrevet Biodiversitetskonventionen, har svært ved at leve op til målene. Der er fremskridt inden for 4 af de 20 biodiversitetsmål, men inden for 6 af målene er der slet ikke sket fremskridt. 

Og konsekvenserne af den mangelfulde efterlevelse blev chokerende tydelige, da FN's biodiversitetspanel udgav sin alarmerende rapport over naturens tilstand i verden i maj 2019. 

En million arter er truet af udryddelse, mange af dem allerede inden for et årti. 

I år skal der forhandles om nye mål for biodiversiteten. Ambitionen er flere målbare mål end tidligere og en tydeligere kobling til verdensmålene.

Ifølge et udkast til en ny aftale skal 30 procent af planeten beskyttes og plastforurening og overgødning skal halveres.

Fakta:

Ifølge Protected Planet har Danmark, Island og Norge beskyttet mindst 17 procent af landarealet. Sverige har beskyttet 14 procent og Finland 13 procent. 

Det kan du gøre:

Du kan engagere dig i det nordiske ungeprojekt for biologisk mangfoldighed! Det nordiske samarbejde har lovet at give de unge en mulighed for at få deres stemmer hørt i forhandlingerne om de nye globale mål. Læs mere og deltag i det kommende nordiske ungdomstopmøde. Gå i dialog med dine politikere opfordr dem til at kæmpe for en stærk og bindende global aftale. Jo flere stemmer, jo bedre! 

Start med at samle dine venner, sæt jer grundigt ind i stoffet og formulér jeres synspunkter her:

Læs mere om det nordiske ungeprojekt her: