Kort over Norden

Jordglob
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Gratis linksamling med kort over de nordiske lande.

NORDEN: Man kan vælge at få kortene vist efter forskellige kategorier, for eksempel indbyggertal og demografi, energi og miljø. Kortene kan frit benyttes med tydelig kildeangivelse, det vil sige både med Nordregios logo og netsted.

NORDEN: Nordisk kortværktøj fra Nordforsk med demografi, arbejdsmarked og tilgængelighed i de nordiske lande. Kortene kan frit anvendes med tydelig kildehenvisning, det vil sige både med Nordregios logo og link til deres hjemmeside:

NORDEN (EU-landene): Europa-Kommissionen har ophavsretten til billederne, men reproduktion er tilladt. Når det gælder Norden, er kortene lidt mangelfulde, idet mange af de store byer ikke er angivet. Norge, Island, Færøerne og Grønland er ikke med.

FINLAND: Kort hvor man også kan søge på finsksprogede adresser.

NORGE: Kort over Norge. Begrænset brugsret. Du kan læse om de betingelser der gælder for brug af korttjenesten på:

ISLAND: Detaljeret vejkort over Island med mulighed for at zoome.

DANMARK: Gode, detaljerede kort over Danmark, både geografiske og delt op i regioner, kommuner og de gamle amter.

FÆRØERNE: Der er flere forskellige slags kort. Man kan blandt andet vælge kun at se øerne, eller man kan vælge at se byerne, vejene eller kun kommunerne.

Kontakt