Lad hasselmusen snorke i fred!

Hasselmusen
Fotograf
Scanpix
Hvad laver den her hasselmus egentlig? Jo, den får sig bare en rigtig skøn middagslur. Der findes cirka 60.000 arter i Norden. Og de gør alle gavn i økosystemet – både edderkopper og snegle, gedder og rokker, hasselmus og pindsvin – men de har vel også ret til bare at findes for deres egen skyld?

Biologisk mangfoldighed er en forudsætning for, at vi mennesker skal kunne leve på jorden. Alligevel mindskes den i en rasende fart.

Men også uden menneskets eksistens burde den lille hasselmus have ret til at leve og have det godt.

EU's habitatdirektiv skal modvirke tabet af biologisk mangfoldighed. I direktivet er der en liste over arter og naturtyper, som er interessante med henblik på at sikre den biologiske mangfoldighed i EU. 

De nordiske lande rapporterer regelmæssigt til EU om, hvor godt de bevaringsværdige arter og naturtyper har det – altså om de har tilstrækkeligt store livsmiljøer, eller om de påvirkes af forurening.

Fakta:

Her kan du se, hvor stor en del af de bevaringsværdige arter og naturområder i dit land, der har det godt og er livskraftige.

Det kan du gøre:

  • Læs mere om alle de fantastiske arter på jorden, og lev på en måde, så alle får plads.
  • Engagér dig i arbejdet for naturen og deltag i den demokratiske debat!