Lokalt potentiale i et mangfoldigt Norden

Running track
Photographer
Austris Augusts
De nordiske lande anses ofte for at være stort set ligeværdige i socioøkonomisk forstand, idet Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt selvstyreområderne Grønland, Færøerne og Åland på mange måder forekommer at være meget ens. Det er dog langt fra tilfældet.

De lande og territorier, der indgår i det nordiske samarbejde, er opdelt i 74 administrative regioner, som i mange henseender er vidt forskellige. Selvom der er forskelle både på nationalt og regionalt niveau, er disse regioner dog stadig tilstrækkeligt ens til, at man kan foretage en rimelig sammenligning.

Det regionale potentialeindeks (RPI), som præsenteres i State of the Nordic Region 2018, sammenligner disse 74 regioner og forsøger at kvantificere denne variation, samtidig med at hver enkelt regions relative udviklingspotentiale vurderes. Indekset er baseret på værdier for hver enkelt region på områderne demografi, arbejdsstyrke og økonomi og følger de traditionelle standarder for statistisk sammenligning.

Det regionale potentialeindeks 2018 viser, at byområderne stadig indtager de øverste pladser i indekset. Der er dog en hel del aktivitet længere nede på listen. De regioner, der er klatret mest op ad ranglisten, ligger primært i Island, Sverige og Færøerne, mens de regioner, der har oplevet den største tilbagegang, hovedsageligt ligger i Norge og Finland. Danmark befinder sig i en form for staus quo.

Download Regionalt potentialeindeks:

Kontaktperson

Julien Grundfelder, Nordregio, julien.grundfelder@nordregio.org