NordBio

Genbrug
Fotograf
Sigurður Ólafsson/norden.org
NordBio var et tre-årigt program, som blev igangsat under det islandske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2014. Det var et paraplyprogram, som forenede en række forskellige projekter og sektorer, som alle havde til formål at forbedre vores ressourceudnyttelse og minimere vores affaldsdannelse.

NordBio

Nordisk Bioøkonomi Initiativ (NordBio) var et samarbejde, som involverede fem nordiske ministerråd: Miljø; Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug; Erhvervs-, Energi- og Regionalpolitik; Uddannelse og Forskning samt Kultur. Nordiske eksperter inden for disse områder arbejdede i fællesskab på projekter, som fremmede bæredygtig udnyttelse af levende naturlige ressourcer. Man havde fokus på samfundsmæssige og miljømæssige interesser. I særdeleshed var der fokus på at gøre det nemmere at strukturere en konkurrencedygtig økonomi og udarbejde nye metoder til uddannelse af unge.

Man fokuserede på projekter, som havde til formål at skabe miljø- og samfundsmæssig værdi. De nordiske lande er godt positionerede i forhold til at bane vejen for en stærkere biobaseret økonomi, og derfor er det også vigtigt, at de går forrest på dette område.

Målsætninger for NordBio

 • Udvikle og forbedre metoder til bæredygtig produktion og udnyttelse af produkter med henblik på at stimulere innovation og økonomi samt at reducere miljøbelastningen i de nordiske lande.
 • Styrke viden, som er fordelagtig i forbindelse med udfærdigelse af politik på økonomi- og miljøområdet ved at øge forsknings-, udviklings- og innovationssamarbejdet.
 • Styrke innovation inden for energieffektivitet, fødevaresikkerhed og offentlig sundhed og fremme den nordiske produktion med henblik på at kunne imødekomme verdens befolknings stigende behov for mad.
 • Rapportere om fremgang i projekter inden for uddannelse i bæredygtig udvikling.
 • Gøre forskning og akademisk arbejde inden for bæredygtig produktion og udnyttelse mere attraktivt for kommende generationer.
 • Sammenføre videnskab, teknologi, uddannelse og kultur på forskellige uddannelsesniveauer, i institutioner og i økonomien.
 • Skabe et fælles nordisk forum og en fælles nordisk platform for samarbejde og udveksling af synspunkter på tværs af alders- og faggrupper.

Resultater fra NordBio

I NordBio regi blev der gennemført følgende projekter:

 • Innovationsprojekter, som har til formål at skabe merværdi, større effektivitet og øget bæredygtighed inden for fødevareproduktion samt en øget produktion af biomasse. Øget diversitet i udnyttelsen af skovbrugsprodukter og større merværdi.
 • Undersøgelse af de muligheder, der opstår ved at gå over til mere miljøvenlige brændstoffer og energikilder på havfartøjer.
 • Udvikling af nye undervisningsmetoder, som udnytter moderne teknologi og anvender kreativitet som undervisnings- og forskningsmetode.
 • Styrkelse økosystemets modstandskraft for at modvirke naturlige farer.

Ansvar for NordBio

Nordisk Ministerråd for Fiskeri og Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug (MR-FJLS) havde ansvaret for implementeringen af programmet i samarbejde med Nordisk Ministerråd for Miljø (MR-M), Nordisk Ministerråd for Erhvervs-, Energi- og Regionalpolitik (MR-NER), Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) samt Nordisk Ministerråd for Kultur (MR-K).