Norden er med på FN-topmødet om biodiversitet, COP15

Toppmötet COP15 bygs i Montreal
Photographer
Paul Chiasson/Zuma/Ritzau Scanpix
Den 7.-19. december samles verden i Montreal for at blive enige om en ny global aftale for naturen. Norden er til stede med ministre, parlamentarikere og en stor gruppe på 18 nordiske ungdomsrepræsentanter.

FN-topmødet om biodiversitet skal give verden en ny aftale om biologisk mangfoldighed – en "Parisaftale for naturen". 

En gruppe på 18 ungdomsrepræsentanter fra de nordiske lande deltager ved slutforhandlingerne i Montreal, hvor de vil præsentere deres budskaber.

3.000 unge nordboere har bidraget til "Nordic Youth Position paper on Biodiversity". Efter en toårig proces har unge mellem 16 og 30 år udarbejdet 19 krav til den nye globale aftale, som de vil præsentere under slutforhandlingerne.

Målbare mål og tydelige krav

De nordiske klima- og miljøministre har en fælles opfordring før FN's slutforhandlinger: Biodiversitetskrisen skal løses via en global aftale med målbare mål og tydelige krav om realisering.

Flere af de unges krav afspejler sig også i miljøministrenes erklæring.

En nordisk fond for unges arbejde med biodiversitet og klima

Norden er og skal forblive en ambitiøs region inden for biodiversitet og klima. Udvalget for et Holdbart Norden har for nylig fremsat et forslag om en nordisk fond for unges arbejde med biodiversitet og klima.

Udvalget opfordrer Norden til at tage lederskab og være innovative på biodiversitets- og klimaområdet.

Hvorfor er den nye aftale vigtig?

Naturens tilstand forværres hastigt i hele verden. Ud af otte millioner dyre- og plantearter er én million arter udrydningstruede.

Også her i Norden står vi midt i naturkrisen.

Biodiversitet er afgørende for menneskers sundhed og trivsel, økonomisk velstand, fødevaresikkerhed, sikkerhed og andre områder, som ikke blot er nødvendige for alle mennesker og samfund, men for hele planeten og alle dens beboere.

FN's Biodiversitetskonvention fastsatte for 10 år siden 20 mål for at imødegå de øgede tab.

Ingen af de 20 mål er blevet helt indfriet. De kommende år bliver afgørende for at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed.