Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region

Den 19. juni 2019 blev de nordiske samarbejdsministre enige om en ny vision for Nordisk Ministerråd. Visionen blev vedtaget af statsministrene den 20. august 2019.

I forbindelse med behandlingen af visionen gav statsministrene tydeligt udtryk for, at alt arbejde, som udføres inden for rammerne af Nordisk Ministerråd, skal bidrage til at realisere visionen. Budgetfordelingen inden for samarbejdet skal også styres af de strategiske prioriteringer, som er forbundet med visionen.

Dette vil medføre en vis omstrukturering af arbejdet og dets tyngdepunkter.

For at realisere visionen prioriteres tre strategiområder inden for Nordisk Ministerråds arbejde i de kommende fire år: et grønt Norden, et konkurrencedygtigt Norden og et socialt bæredygtigt Norden.

Alle ministerråd og institutioner skal bidrage med konkrete indsatser med henblik på at realisere visionen. I løbet af efteråret 2019 igangsættes desuden et aktivt forankringsarbejde i de nordiske lande, i Nordisk Råd og i civilsamfundet og erhvervslivet i hele Norden.