Nordens mest ensomme hval savner selskab

Marsvin i havet
Fotograf
Shutterstock / Jan Zoetekouw / WWF
Ved du, hvor ensom denne hval føler sig? HELT VILDT ENSOM! Der er kun nogle få østersømarsvin tilbage. Her kan du læse hvorfor.

Man ved, at østersømarsvinet bevæger sig i hele den sydlige del af Østersøen – fra Bornholm til Stockholms skærgård. Men det er akut truet.

Østersømarsvinet kæmper mod miljøgifte (dioxiner i sild og torsk) og undervandsstøj i et af verdens mest forurenede have – Østersøen.

Præcis som i resten af verden er havmiljøet i Norden udsat for store og hurtige forandringer.

Overgødning, overfiskeri og udslip af miljøgifte er en af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed.

Bundtrawl er den trussel, som påvirker flest arter i de svenske have i følge den svenske rødliste.

På globalt niveau henter vi mennesker enorme ressourcer fra havene hver dag: Fisk og skaldyr, sand og mineraler, tang og salt. 

Mange samfund er direkte afhængige af havets ressourcer for at få mad på bordet. Sådan er det også i Norden. 

I Grønland er fisk det man spiser, og havøkonomien har en stor betydning for alle de nordiske lande.

Fakta:

  • Hver tredje fiskebestand i verden overfiskes ifølge FN's biodiversitetspanel.  
  • 3 milliarder mennesker over hele verden er afhængige af havenes økosystemer for at opretholde deres liv!

Det kan du gøre:

  • Smid ikke plastik i havet!
  • Køb din fisk med omtanke!
  • Pas godt på strand- og kystområder – de fungerer som et filter mellem land og hav.