Nordisk samarbejde på det sociale område

Mennesker ved bro
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
De nordiske lande samarbejder om initiativer på det sociale område, som skal bidrage til at nå social- og sundhedssektorens overordnede mål om at sikre social tryghed i Norden, fremme en målrettet indsats for forebyggelse, styrke kvalitet og sikkerhed i social- og sundhedsvæsenet og fremme innovation og forskning.

En stor del af det praktiske samarbejde på socialområdet om projekter og erfaringsudveksling varetages af Nordisk Velfærdscenter, som har sæde i Stockholm og et kontor i Helsingfors. Nordisk Velfærdscenter gennemfører projekter, formidler viden om velfærdsområdet, understøtter netværk mellem specialister fra de nordiske lande og fremmer samarbejde om forskning. Du kan læse mere om Nordisk Velfærdscenter opgaver og initiativer på centerets hjemmeside.