Nordiske løsninger på globale samfundsudfordringer

Nordic Solutions to Global Challenges is a joint initiative by the Prime ministers of the Nordic countries. We want to invite the world to share Nordic knowledge and experiences of six priority flagship projects. These Nordic solutions will be effective tools in our common work to reach the United Nations Sustainability Goals before the year 2030.

Nordiske løsninger på globale samfundsudfordringer er et initiativ, som er søsat af statsministrene i verdens mest integrerede region. Norden fremmer bæredygtighed og arbejdet med at nå FN's bæredygtighedsmål ved at dele viden inden for tre områder: Nordic Green, den nordiske kønseffekt samt nordiske fødevarer og velfærd.

I oktober 2015 besluttede de nordiske statsministre sig for at søsætte et nyt initiativ med fokus på nordiske løsninger på globale samfundsmæssige udfordringer. De nordiske lande har længe arbejdet på at skabe mere bæredygtige samfund.

Formålet med initiativet er at fremme nordiske løsninger og nyskabelser, der kan modvirke de mest presserende globale problemer. Statsministrene ønsker at dele ud af landenes viden fra seks flagskibsprojekter inden for temaerne Nordic Green, den nordiske kønseffekt og nordiske fødevarer og velfærd.

Flagskabsprojekterne mobiliserer en bred vifte af eksperter, forskere, aktører fra det private erhvervsliv samt nordiske ambassader, eksportråd og internationale interessenter og imødekommer dermed den øgede globale interesse for nordiske politikker og produkter.

Den nordiske ligestillingseffekt

Den nordiske ligestillingseffekt i arbejdslivet beskriver de nordiske landes investeringer i ligestillinger – løsninger inden for barselsorlov, børnepasning, fleksibilitet på arbejdspladsen og ligestilling på lederniveau – og demonstrerer de økonomiske og sociale fordele ved ligestilling i arbejdslivet.

Nordiske fødevarer og velfærd

Nordic Food Policy Lab udbreder erfaringer fra de nordiske politikker om ernæring, fødevarespild og Ny Nordisk Mad og inddrager forbrugerne i en omstilling til mere bæredygtige fødevaresystemer.

Nordiske velfærdsløsninger opbygger et samarbejde mellem eksportfremmende organisationer og virksomhedsklynger med det formål at demonstrere, fremme og eksportere løsninger inden for Nordens styrkeområder, for eksempel digital sundhed og bæredygtige sygehuse.

NordicGreen

Nordiske bæredygtige byer fokuserer på at opbygge netværk og eksportere bæredygtige løsninger til byudvikling i tæt samarbejde med nationale institutioner og virksomheder.

Nordiske energiløsninger har til formål at dele nordiske energimodeller og knowhow om regionale energimarkeder i forskellige dele af verden og bidrage til at udforme attraktive energimarkeder og energisystemer baseret på vedvarende energi.

Nordiske klimaløsningerfokuserer på reformen af subsidier til fossile brændsler (Fossil Fuel Subsidy Reform, FFSR), og hvordan progressive nordiske løsninger inden for miljøøkonomi, grøn teknologi og miljøpolitik kan finde anvendelse i udviklingslande.